Den nordlige Østfront august 1914 til februar 1915

Ved krigens udbrud havde Tyskland to modstandere, nemlig Frankrig og Rusland. For at forhindre at Tyskland endte i to-frontskrig, havde generalstaben planlagt at angribe Frankrig med sin hovedstyrke. Man regnede nemlig med, at Rusland ville mobilisere så langsomt, at man kunne nå at besejre Frankrig, og Tysklands østlige grænse var derfor kun bevogtet af svage hærstyrker. Men tyskerne fik sig en overraskelse.

Allerede i begyndelsen af august overskred russiske tropper grænsen, men først midt i måneden blev det faretruende. Den 1. russiske arme angreb Østpreussen fra øst, mens den 2. russiske arme angreb for syd. Tyskerne tilførte hurtigt tropper fra Vestfronten til forstærkning og den øverstkommanderende udskiftedes. Det blev Hindeburg, der med sin stabschef, Ludendorf skulle redde situtionen. De fuldførte den allerede påbegyndte omringning af den 2. russiske arme, som besejredes 29/8.

I begyndelsen af september angreb tyskerne den 1. russiske arme, som trak sig tilbage under svære tab. Den 16/9 overskred tyskerne grænsen, og i løbet af måneden besattes gouvernementet Sulwalki. Det lykkedes dog ikke tyskerne at overskride floden Njemen, som afgrænsede gouvernementet, da man ikke havde den fornødne styrke. De tyske styrker blev yderligere svækket, da tropper blev trukket bort til forstærkning af østrig-ungarerne på den sydlige del af Østfronten, og 28/9 trak tyskerne sig tilbage til en linje langs med grænsen.

Tyskerne trak flere tropper bort fra Østpreussen til understøttelse af en offensiv i retning af Warszawa. Da russerne angreb den 10/11, var de tyske tropper derfor nødt til at trække sig tilbage til en forsvarslinje (den røde linje på kortet) langs de Masuriske søer i Østpreussen, 20-50 km bag grænsen. I de følgende måneder var der kun enkelte større sammenstød langs fronten, men 7/2 angreb tyskerne under en voldsom snestorm. Tyskerne trængte frem til byerne Sulwalki og Augustow, som de erobrede 21/2 (den blå linje på kortet). I skovene og de omkringliggende sumpe omringedes og besejredes endnu engang betydelige russiske styrker. Kampene fortsatte, men ingen fremskridt gjordes fra nogen af parternes side.