BIALA/BIALA PISKA
9/2-1915

Iver Henningsen nævner kun Biala Piska ganske kort. Her ses i ifølge fotoets bagside afmarchen fra byen. I spidsen til hest ses sandsynligvis kompagniets upopulære Rittmeister.