SZCZEBERKA
9/3-30/3 1915

[D]et var i Morgendæmringen og bitter koldt. Paa Kaffe var der ikke Tid at tænke, men en stuk Rum og saa videre gjennem en herlig Egn, lutter Birkeskove; i Dalen richlede en Beck. Hen paa Eftermedagen til Sczebercka vi sögte os Qwarter og da vi kom ind ad Forstuen var vor förste Modtagelse et veldig stort Svin, som med et veldig venskablig Grunt nesten havde firret Kall over Ende. I Forstuen havde Di Svinestal og i Kjökkenet stod Svinetönden. Kort og godt blev denne helle Svineri bugseret ud i Gaarden og Kjökkenet inretted vi os ret Huslig. En omströfende And blev indfanget og gjort et Hovedet kortere. [...]

13 Inted Nyt. Veiret er herlig, men bidende Koldt. Landsbyen likker meget smuk i en Dal omgiven af Mile lange, tette Skove med meget Kronvildt, ogsaa Ulve [fin]des her forsprengte af Krigen og lader Deres Hyl höre om Natten, men vover sig ikke ned i Dalen. Der forberedes Jagt i Skovene; Kanonerne har igjen begyndt deres ensformige Sang. [...]


"Serberka d. 27 [...] Broen bag vor Qvarter slaaet
itu af Isen, vi har selv lavet en Provisorisk Bro".

d. 18 Skovene afsöges igjen, der findes 3 Jordhytter. Kall og tre Mand sprenger Dören til en og fandt en Familie paa 8 Personer, 1 Svin, Hóns, Gjes, en Hest og en Ko, forskellig Korn og Levnedsmidler. Undofz Spicker og jeg med 8 Mand omstiller en anden storre Hule; ved at affyre vore Revolvere kommer Di frem en efter en, 19 med Börn. Kvinder og Börn barfodedede i Sneen. Först bede Di og gor Takter, at der er inted i Hytten: Nirne, Nirna Nickto. Men da vi faar Lys tend, er det forresten ret hyggelig i Hulen; et stort Rum, Fyrsted i Mitten, Soveplassen ved Siden, i Baggrund 2 Smaa Heste, 2 Koer, en So med Grise, 6 hons, Korn, Flesk, Gryn, Pelswerk i Masse o.s.w. 2 Gewerer med Krut og Kugler. Hele Selskabet föres tilbage til Landbyen. [...]

d. 23. Vi har forlagt vort Qvarter fra Kjokkenet til en af Beboernes Stuer. Forst maa den have en Umgang. O Herjehmanch, Matka slaar Henderne sammen paa Hovedet og Panja gjör Indvendinger og kan ikke faa rigtig forstand, om vi er bleven forrükte eller vil odelegge ham efter Hans Begreb saa fine Stue. Vinduerne, som sedvanlig er de sommede fast, bliver brutte op og vaskede. Loft og Vege afstövede Gulvet skuret og alle Revner og Kroge besprötede med Kresol og en behagelig frisk Luft kommer over det hele ren Halm og et herlig Qvarter er ferdig. Et Latrin er bleven bygget, men
at faa R. til at benytte det, det er umulig. Di retter sig vor Di har Lyst, lige for Dören.
Flyverne over flyver os stadig. Floden er rivende og Broen er skylled bort, store Isflaader kommer med Strommen [...]

stuk, slurk
richlede, rislede
Undofz, underofficer
retter, foretter (deres nødtørft)

BREVE
Fra Szczerberka: Rusland 17/3 (KH007), Rusland 18/3 (KH008_a-b & KH014_e-f), Rusland 22/3 (KH009_a-b), Rusland 24/3 (KH010_a-b), u. sted 27/3 (KH011_a-b).
Hvor Szczerberka er nævnt: udat. (KH010_c-d), udat. (KH015).