ANTUSOVO/ANTASAVE
13-14/9 1915

[...] Snart gik Farten videre [fra Dusetos]. Veiene blev daalige og meget sandede, saa det ofte var meget besverlig for vore Vogne at komme igjennem. Det var en herlig Egn,
Skove og Söer var overalt. Kl. 8 naaede vi vort Cop, som havde inretted deres Lazeret i en Kirke, en mellemstor af Tre bygget Kirke, smukt malet og forste Gang en der ikke var holt i spraglede Faver, kun i Vit blaa og meget egt Guld. En 50-60 Saarede var her, endel af Cop var inquvarteret i Skolen, vi andre gik ind i Kirken for der at opslaa vort Natteleie. Vi sov i Stole om Altaret og vor der elleres var Plas. Altartepper o.s.w. blev brugt til Underlag, Halm var ikke at faa og saa var den Dag tilende. Byen hed Antusovo.
Om Morgenen d. 14 Afmarch Kl. 7. Vi fölger Divisionsstaben et herlig, men meget besverlig Landskab. Vi skal lave en Svengning om Dynaburg, vore Pionirer har lavet et |
stort og meget besverlig Arbeide med at bane nogenlunde Veie. I kjære, i maa jo tænke Eder, vi er i et Land, vor Naturen i sin fulde Maalestok har faaet Lov at göre og lade, vad den Vil. Egnen er som om Veile, men i en Ubegrenset Ma[a]lestok [...]

BREVE
Hvor Antasave nævnes: udat. (UKH055)