AUGUSTROV/AUGUSTOW
24/10 1915

[...] Augustro en stor By, men i den Grad overfyldt af Melitær, at Hestene stod i Stuerne og betragtede gjennem de ituslaaede Vinduer det braagede Virvar paa Gaden. Her var Kall og jeg paa Eventyr. Vi havde opdaget, at en af vore Herr Underoffizerer, en vi alle havde et venlig Oie til, havde ved Udelingen aften i Forveien tilegnet sig 4 Daase Conserver, som han havde gjemt i en Ambulancevogn. For at faa fat i Dem, meldte vi os frivillig paa Vagt, og i mens Kall stod Post, hentede jeg Daaserne ud og opbevarede Dem forelobig ved Módingstedet. Vi viste, at han vilde kommme ved Den Tid, og rigtig alt var i Orden, han kom hen til os med Den Bemerkning, at han gik til Vognen for at hendte 4 Conservedaaser til Ofizerene, som laa Der (Der har ingen lov at komme til Vognen uden at Vagten er med). Stor var Hans Ærgelse, da han ikke fandt Dem og med Trusler om, at Sagen skulde meldes. Det vist vi nok, at han verken kunde eller vilde, og Conserversen forsvandt i vore Tornyster. Qwarteret var kold og Leiet haar, paa den bare Gulv, men sove gjorde vi dog og om Morgenen gik Turen videre. Fórst passerede vi en inu ikke ferdig Kirke, som var fulstændig skudt itu, ogsaa
store Dele af Byen havde lidt meget [...]

BREVE
Hvor Augustow er nævnt: udat. (KH008a_a-d), udat. (KH104_foran_c), udat. (KH003), 9/4 (KH013_a-b), 30/6 (KH041)
,