BEISIGOLA/BAISAGOLA
24/7 1915

[...] Jeg skrev jo i Morges et Brev til Eder. Da viste vi inu ikke, vorvidt vi blev her eller straks skulde videre, nu lader det jo til at vi skal Indrette et Samlested for Saarede her. Vi likker her udmittelbag bag Fronten. Di siste Dages Kampe har i vel allerede faaet Medelelse om. Riga er jo tildels i vore Hender, udoversiglig Krigsmaterial er her falden i vore Hender, ogsaa Banlinjen har vi tildels. R er forsprengt i di store Skove, som nu bliver gjennemsögte og Fangetransport den ene stórre som den anden kommer her forbi. Det hele giver et Billede af Krig et Jagen frem og tilbage, som kun den kan forestille sig, der selv har veret mit i det.

Pudsigt nok beskriver Iver Henningsen ikke godset i Baisagola, hvor to af hans breve ellers er skrevet. Her ses godset hovedbygning. Til godset hører i dag i alt 18 bygninger, der rummer en forsøgsstation for dyreavl.

De siste tre Dage - saadan paa egen Haand - har veret lererig og Interessandt. Alle småbyer og Landsbyer er dog det samme Billede paa Fattigdom og Domhed som overalt. Inted er mere, Hellig Kirker og Synagoger er opholdssted for Fanger og Lazeretter. Huse og Gaarde forladte, alt Bohave gjennemrodet og eftersögt. Mit i dette Virvar af Elendighed og Fattigdom rager saa af og til et Grevelig Slot frem af endelöse |
Parker med en overdreven Pragt og skærend Modsetning til det fattige Folk. Vi pasere igaa et saadandt bygget i Moderne Stil med Marmor Trappe og forgyldt Gelender for alle Balkoner og Vinduer [...]

BREVE
Fra Baisagola:
24/7 (KH058), 24/7 (KH059),
Hvor Baisagola er nævnt: udat (KH053)