BILANKA, LOVINKA/BALINKA
1-6/3 1915

[...] d. 1 Marts ma[a]tte [vi] videre til Bilanka; smusige Kvartere og meget Vitloftig. En Dag, da vi ikke havde andet at bestille, fik vi fat i nogle Russerheste og saa blev der foranstalted Prisridning paa Ponuger til stor Morskab. I Dag kom 8 Santitætshunde og har haft Övelse. Fra Fronten hóres den idelig Kanontorden. Fra Beboerne ere alle Kreaturer blevne dreven sammen og i Morgen bliver Beboerne og alt levende bragte
til Augustrova. I Nat har der staaet en stor Fegtning, vorve der er dreven over 300 R. i Sumpene og druknet, 500-600 toges tilfange [...]

Ponuger, ponyer
vorve, hvorved

BREVE
Hvor Monty er nævnt: udat. (KH008a_a-d), 2/3 (KH004_a-b), 2/3 (KH005_a-b),