BORNOVA el. BEIGVONA/BEINORAVA
25-26/7 1915

Aftenen d. 24 Juli kom Marcherordre: Aften K½9, Dauermarsch. R. havde efter sine store Nederlag - 26,000 Fanger 25 forspendte Kanoner udoversiglig Krigsmaterial - knebet ud. Turen gik uden Ophold hele Natten til d. 25. Om Morgenen 6 förste Ophold, men ogsaa paa Tide Krefterne var ved at svinde. Vi passerede flere Landsbyer og Slotte alle forskaanede. Videre gik det til Kl. 2 Eftermedag, her var Veiene vrómlende fuld af Melitær og tilbageblevne Slappe. 10 Gange havde vore Vogne samlet dem sammen for, at Di siden kunde afhendtes med Autoer.


Ved Randavnen kom Ordre at R havde fuldstendig endret Marschordre og vi maate vende Om alle sammen. Vor General, som holdt i en Landsby, vi passerede, rosede Os for vor gode Udholdenhed [og] beklagede at vi nu atter overförtes til et andet Korps.
Det har vi ud af vor Pligtopfyldelse! altid ved Fronten, altid der vor det kniber, skal
vi hen. Det maa jo faa at Hjelpe sig. Jeg kan godt holde ud og tog en Transport frivillig igaar Aftes. Nu har jeg sovet til nu, Kl. 10 Formedag, i Eftermedag gaar det videre forhaabendlig kun en Tur paa en 20 Klm for at stóde til vort nye Korps.

vrómlende, vrimlende
Randavnen, rendevousen dvs. mødet, mødepunktet.


BREVE
Fra
Beinorava: 26/7 (KH059)