BOBERN/BOBRY
11/2 1915

[...] vi forlekker nu vor Lazeret fra Bobern paa Rittergut Michoven. D. 13.
opretter vi her vort store Lazeret, jeg faar 2 Stuer anvist. Den ene er snart fylt med 14 Let Saarede, mest Ben og Armskud. Den anden, vor jeg selv blive, [er] 8 haard Saarede. Nu gav det Arbeide, alt ma[a]tte Selvfólgelig likke i Halm paa Gulvet kun
[en enkelt seng, som] en ung frivillig Atelerist [blev] lagt i. Han havde begge Hender og Hovedet, hovedsaglig Næsen var oprevne af en Granatsplitter. Staklen der ikke selv verken kunde spise eller röre sig selv var dog den Tolmodigste og Taknemmeligste
af alle. Jeg skrev et Tróstbrev til Hans Moder. En anden Patient en Kand. Teolog havde et Hovedskud, vor Hjernemassen laa fulstendig blotted. I sine evige Feberfantasier skreg han stadig efter sin Moder, beskyldte mig for en Barbar og vilde stadig afrive sin Forbinding, saa vi tilsist maatte binde ham Hænderne fast til vegen. En Dag, da jeg vilde give ham noget at drikke, spöttede Han mig lige i Ansigtet o.s.w. En anden tolmodig ung frivillig havde 5 Skud og i sit Galgehumor sagde han til Legen: “schade, ich hatte gerne noch eine Gehabt dan hatte ich doch ein halb Dutzend”.
Paa hele Lazerettet havde vi nu over 400 Saarede, alt, selv gange og Koridorer, er besatte. Men vor er min Kall bleven af? efter et par Dage hörer jeg fórst, at han befinder sig paa et Gods lidt herfra og sammen med en anden havde over 40 Saarede, som Di selv havde Samlede af vore egne er en Afdeling bleven forsprengt og kan ikke komme os til Hjelp, da R har omringet alt, godt at Di i Deres Domhed ikke ved rigtig Be[sked] om vor Svaghed, da havde Di med Lethed overrumplet os.
Nu kom dog svere Dage, Födevarer kunde ikke tilfores, vad der var paa Godset var snart opbrugt og tilsist havde vi kun ren Mel kogt i Vand uden Salt og Kartofler. Imidlertid vare fra min Stue dóde 4 Mann: Hamburgeren Cand. laa inu i Feberfantasier, saaledes gik Sagen hen til d. 17., da kom der forsterkning og et Fremstód mod R skulde proves for at faa Luft for vor Bagage. Det var ogsaa aller hoieste Tid, det lykkedes. Desverre ogsa[a] 2 af vore brave Sanitater maatte see Aftensolen for siste Gang: Hansen fra Als og Jorg Gronnebek. Da vi kom tilbage fra denne vort fórste og siste Fegtning havde jeg et hul i af en Kugle gjennem Mantelen, vor ved jeg ikke, at det var paseret. Foragekolonnen Chr Sönderburg kom og blev modtaget med stormende Jubel. Et Svir Fed[t], Bröd, Polse o.s.w. og aftransporten af vore Saarede kan begynde, först blev alle rigelig bespist og hele Dagen d. 18 gik Transport efter Transport bort snart er Godset tomt og Turen kommer til Os. Gravene 22 St [er] smukkede med Grangrene og Kors. I Nat [har] R[ussen] trukken sig tilbage overalt sees brende[nde Landsbyer] [...]

schade, ich ..., en skam, jeg havde gerne haft endnu et, så havde jeg da et halvt dusin.


BREVE
Hvor Bobry er nævnt: udat. (KH008a_a-d), 17/3 (KH007), 27/3 (KH011), 31/3 (KH012_a-b), 28/4 (KH021), 29/9 (KH088)