DUBINI, DOBUSHE, DUBISK/DABUZIAI
14-20/8 1915

[...] om Morgenen forlagte vi Qvarter til Godset her, vor vi kom Kl. 9 Formedag og enver sógte Qvater. Vort laa ved Skovkanten, har vist veret et Förster eller Skovridder hus. Havde vi haft noget tilovers for vor Rittmester, havde vi selfölgelig straks medelt ham det og han havde lagt Beslag derpaa, men nu vilde vil vi selv have det lidt gemytlig engang og det har vi ogsaa. Vi spillede og holdt Foredrag til Kl. 10 igaar Aftes.
Naar man nu saadan sidder i en hyggelig Stue rygende en Sigar og Lampen, en meget smuk Staslampe, brender, en spiller bekjendte Melodier, da maa man tænke paa Di stakler, som her har hygget om Deres Hjem og nu har givet det hele til Pris for Fremmede. Her har för os veret en Prins af Hessen - 1. Hessiske Dragonregiment - i Qwarter, hans Kort var paa Dören.
Beboerne maa have veret i Beste Alder. Börn har di ogsaa haft nermest at dömme er, at Di stammer fra Tyskland vilkes sluttes af Breve og Kort, som likker omkring.
Ved Fronten har der ikke veret meget lös i Gaar i Aftes og inat har der atter faldne enkelte Skud, vi har her indretted Samleplas for Saarede og ved en 50-60 havde vi igaar, letsaarede. [...]


"Saarede Samleplas (Dubusche/Dubisis) d. 17.
Aug 1915"

"Rusisk Flygtning [...] ung Kone".

[...]O, tænk Eder her, jeg vilde egendlig ikke skrive det, her er en Karevane af Flygtninge fra Landsbyer ved Fronten. Kvinder Born og Oldinge, mange syge og overanstrengte, berövede alt, kun Livet og lidt usle Klæder har Di med. Forsult[n]e og uden Hjem, alt er afbrendt og róvet. Vi gjór jo for Dem, vad vi kan, men meget kan vi jo ikke, for vore Födemidler slipper ogsaa op. Mest Omsorg er for Börn og Syge, Di sunde maa hjelpe sig selv. Vi slagter og fordeler Kjód, Riis og lidt Bród. Kartofler maa Di selv sorge for og saa sörger vi at faa Dem videre tilbage, ud af Farelinjen.
Vi likker ganske merkelig her. Paa to Sider har vi Russen, som Dog nu efter Kufnos Fald har tabt meget af sin Modstandkraft, men inu kan lave os Leuer, nok som alt er Meningslóst og aldrig bliver til noget rigtig. Hans Kraft er og bliver brudt, Hans Tab ved Kufno var jo Uhyre, forelobig 240 Kanoner og Munition over 40,000 Fanger.
[...]

BREVE
Fra Dabuziai: 14/8 (KH069), 16/8 (KH068), 19/8 (KH070), 20/8 (KH091).