DAUGETIY/DAUGAILIAI
13/9 1915

d. 13 om Morgenen efter et kold Bivaik ved Daugetiy

God Morgen alle Derhjemme! Kjære sóde Bassemor og Bare Fader! Fórst vil jeg gaa tilbage til igaar. Det begynte at blive mórkt i den store Alle ved Godset Utzjany, da der paa engang for og fra Siderne hörtes et forfærdelig Gewerfür. Lenge havde vi spendt vented, om den Indeslutten af over 1000 Russer lige her foran skulde lykkes, og en 10 Minuter efter et Óredövende Huraa. Det var Slut, over 1000 R var gaaet i Felden, saaledes fanger man R. Di Stakler er saa forhutlede, at Di overgiver sig, naar De seer en Tysker. Igaar kom en Feldpost med 4. I Morges kommer vor Feldwebel: "ich wil auch ein Par Russen haben", og richtig bag efter fölges [af] et par forhutlede Russere, som vare glade at komme med. Hen ad Kl 9 [om aftenen d. 12/9] rükkede vi videre. En usel Vei og Belmörkt, saa det endte ogsaa med, at en af Di store Vogne faldt i Gröften. Den likker nu med Julene i Veiret. Vi slog Bivak, det var rigtignok koldt. Di meste af os havde vore Tepper og Mandler paa en Vogn, som var bleven
tilbage. Nu venter vi saa Dagen, vad den vil bringe. Jeg har lige faaet Kaffen og det ser ud til at blive godt Veir. Kl. 6 Morgen [...]

Mandler, Mantler dvs. frakker.


BREVE
Fra Daugailiai: 13/9 (KH055)