DRYGALLEN/DRYGALY
19/3 1915

[...] d. 10 videre efter Bialla over Drygallen. Middag paa et afbrendt Gods. Det var en forrygende Snestorm, for os og Gever og Atelerifyr. Vi maatte opholde os I lange Timer paa C[h]ausen, verken frem eller tilbage kunde vi komme. Alt havde stuvet sig fast og for stod et haard Slag. Vi lavede Ild for at opvarme os lidt. Hele Natten gik saaledes [...]

BREVE
Hvor Drygaly er nævnt: udat. (KH008a_a-d).