DUBISSA/DUBYSA, krydsning af
6/6 & 10/6 1915

Fremstødet
[...] Det blev Aften vi nermede os Dubissa. For Os raaede Forfölgelses Kampen, rekker af Vogne kommer med Saarede tilbage. Vi skal videre frem og oprette Samleplas. Det er vor haardeste Tur, men den bliver inu verre. Det bliver Nat Ma[a]nen er kun sparsom og mörke Skyer farer over den bedekede Himmel som om den vilde sende Forbandelse over Menneskene.
V i maa gjöre holdt Broen over Dubissa er sprengt, en ny skal hurtig laves. Denne Sprengning har dog ikke holdt vore Tropper tilbage, i gjennem Floden er det gaaet brugende Bajonetterne. Vandet er rödt af Blod, men som rasende Dyr er Di gaaede paa gjennen den lille Skov, som bedekker Skrendten. Paa den anden Side har Di trengt sig hen over Kameraternes Grave og over nye Lig, fremad til Toppen af Skraaningen og dermed taget Di Rusiske Skyttegrave. Det er 4. Gang og inu ikke siste Gang, at Kamp om Dubissaen her veret snart for Os snart for R. gunstig. Om os flyver Ravne og Krager og fydder Luften med deres Uhyggelige Skrig og Lugten af Hundrede af Lig fra forige Dage gör denne Julinat til noget gyselig, Meneske Uverdigt.
Det begynder at Dages og det gaar videre. Billedet om os kjender vi, men ikke saa slemt har vi seet det. Broen er ferdig og snart er vi med samt vore Vogne paa den Anden side. Her kommer en slem Opstigning for Vognene, imens er Vi gaaede forud for at finde en Samleplas.
[...]

Ner, nede

Dubissa-floden senere på sommeren 1915. Fotoet stammer fra en anden nordslesviger ved Iver Henningsens Regiment, Jens H. Møller, der stammede fra Als.

Tilbagetoget
[...] I Midlertid havde vore Infanteri gjenoptaget Kampen for og mere Forsterkning kom til, men hen af Eftermedagen, da vi havde op til en 200 Saarede, var Kampen meget Svankende og der kom Meddelelse, at vi maatte holde alt Parat til hurtig Tilbagetog over Dubissa. Det gov et dybt Indtryk, det var altsaa atter Mislykket at holde Stillingen
og om Natten K 11 var alt i Udordentlig Tilbagetog. I et kritisk Moment sprang Sheflege Polens frem med Revolver i Haand og böd di flyten Bagasevogne holde eller stöd han Hestene ned. Vore Saarede skulde med, den kunde vi ikke lade likke. Russen var kun 1 Klm bag Os. Ivorledes Di kom i Vognene og vi selv med, det ved vi vist ikke rigtig inu; "Ich sehe uns schon alle im Sibirien" var hans Ord.
Nu gik det, vad Hestene kunde, Flugt og Forfulgt er noget forferdelig noget. Efter en Times saaledes fortvivlet Fart, vad de trette Heste kunde, stansede Vognrekken for Os. Vore 2 Jægerbatalioner havde taget Stilling bag nogle Hoie og vilde holde R. saa lenge tilbage, at vi kunde naa den anden Side Dubissaen. Knat en halv Time efter begynte
ogsaa en regelret Havlbyge af Bly at regne ned over Di inted anende Russere, som som sedvanlig kom i störste Forvirring og Udorden. Under den Jernhaarde Desiplin hos vore Tropper var snart en Reguler og Ordnet Overgang over Floden mulig. [H]vor Transport af 60 Vogne med Saarede satte sig i Bevegelse efter Rosine til, som vi naaede om Morgenen Kl. 9. [...]


Svankende, svingende
Sheflege, cheflæge
flyten, flygtende
eller stöd, ellerse skød
Ich sehe uns schon alle im Sibirien, jeg ser allerede for mig os alle i Sibirien
Knat, knap


BREVE
Hvor krydsningerne af Dubissa nævnes: udat. (KH014_g-l)