DUIJTY, DUSJATY/DUSETOS
13/9 1915

[...] Kl 9 ankom vi til en rigtig Jodeby, Duijty. Her havde jeg Held, sammen med Springbrom skulde vil blive tilbage paa Markedsplassen for at afvente vor Lege og nogle Folk fra en Samleplas, og fik da Livet ret at kjende. Byen er temmelig stor ubrolagte Gader, smusige Huse, store Kirker og Templer. Her paa selve Markedsplassen udfolder sig et meget livlig Billede. Krigsbillede forbunden med
Beboernes Huen og Skriger faldbydende Cigaretter, Tabak, u.s.w. smukke Jödekvinder alle er som lammede af Skrek over det saa overraskende Overfald.

"Her paa denne Trappe sad Fader og en Kam[m]erat i 8 Timer og i den Tid blev Soldaterne ved at maschere forbi", skriver Iver Henningsen på bagsiden af dette kort.

Her, vor vi har sat os til Post, er nogle Jodiske Flytninge, vor af 2 kan tysk. Det er en hel Familie fra en Naboby. Di er godt i Toi og seer ud til at vere bedre Folk. Vi har
underholdt os lenge med Dem. Di er mest bange for at R. kommer tilbage. Kosakkerne har plyndret alle Butikker, saa der er indted at faa for Penge. Di, R., har opfordret Beboerne at stikke Byen i Brand, men for det förste er vi kommen dem for Rask og andet haaber Di bestemdt at R. ikke kommer tilbage. I i di 2 Timer vi allerede er her, har Melitærert ustanselig draget forbi. Nu har Di Drevet R ned i en Kjedel og lykkes Omslutningen, da faar han morterlig Klói. Idag store Transporter af Fanger og saarede kommer ustanselig. Kirkerne er omdannet til Lazeret - Kl. 10 Torsdag mere siden.
[...]

BREVE
Hvor Dusetos er nævnt: 13/9 (KH055)