EKLABOLE/EGLABALAI
4-14/5 1915

[...] D. 4 Mai afmarsch til Eglabole vor vi forblev til d. 14. Her i Eglabole havde vi fundet et Urkomist Qvarter. Der var kun nogle enkelte Gaarde og nogle Huse smukt beliggende i et Dalstrøg. Vi 4 Korpralsk. betrak et lille Hus, som alle Russerhus en Stue: samtidig Kjökken, Soveverelse og Stue. Beboerne vare en ung Kone, vel en 19 Aar med et lille Barn, hendes Fader, gammel og afeldig, hendes Svoger, Broder til Manden og af Manden, der var Indtrukken ved R. sat her som en Slags Beskyttelse for den unge Hustru. Forresten havde som sedvanlig Hönsene deres Logi under den store Karmin. 2 Soveplasser som sedvanlig paa selve Karminen, den ene til Faderen, den anden til Svoger. Den unge Kone i en seng i hjörnet af Stuen, en Vugge hengende over Sengen og paa Gulvet Resten af Beboerne: 14 Mand af 4 Korp. Her oplevede vi mange Loier.


Eklabole eller Eglabalai, som det så ud
efteråret 2002.

"Fattige Gaarde ved Ecklabola", som
Iver Henningsen så dem i maj 1915.

En Dag havde den unge Kone og Svoger faaet hinanden i Totterne. Det var vist heller ikke uden Grund, at han foreholdt hende hendes lit frie Optreden overfor Soldaterne. Skjenderiet endte med, at hun med en Lalle med et stor Søm tilfoiede Svogeren et gabende Saar i Hovedet, saa han faldt om og blødte sterkt, og ikke nok dermed hun smed ham ud i Gaarden. Nu greb nogle af vore ind og gov hende ordret en Maasfuld og befordrede Hende ud i Stalden, vor hun blev en Timestid. Da hun inu vilde üppe Klammeri med Svoger, fik hun en Spand Vand lige i Hoved.
Hele dette Familie Optrin kom ogsaa Ritmesteren for Øren og da jeg som Korporalskabsförer skulde vere Ansvarlig for Ro i Qwarteret, maatte jeg jo hen at forklare Sagens Sammenheng. Han kunde ikke hytte sig for Randbemerkninger, da han hørte, vorledes vi alle sov ved Malka og denne sagaar en Aften Uscheneret skiftede Linned, alt som vi var ifærd med at gaa til Ro. J
a sligt kan kun forekomme i Rusland. En Dag lavede jeg en Sutflaske til Barnet, det havde hun ingen Forstand. [...]

Eklabole d. 9/5 1915
[...] I Gaar Eftermedags rasede atter en heftig Kamp, som vi kunde see her fra en Hoi. En stor Landsby gik op i Flammer, beskudt fra R. Vi gaar ikke til Angreb her för der kommer forsterkning fra Hovedarmeen, Vi skal kun holde Stillingen. Vesendlig nyt er her ikke, vi likker i et herlig Dalströg med meget Vand og en herlig naturlig groet Birkeskov. Jeg har prøvet at tappe Birkevand, men det er for sendt nu, Landet er udørked. [...]

Korpralsk., Korp., korporalskab
Uscheneret, ugeneret

BREVE
Fra Eglabalai: 9/5 (KH025), 11/5 (KH026), 14/5 (intet KH/UKH).

Hvor Eglabalai nævnes: udat. (KH104_c-d & KH104_l-m)