GOLDAP
18-19/3 1915

[...] Om Natten vare vi blevne forfriskede med Kaffe og Bród af Röde Kors, i Goldap [...]

BREVE
Hvor Goldap er nævnt: udat. (KH104_foran_c)