KOWNO/KAUNAS
24/10 1915

[...] Kuwno har 80-90.000 Indbyggerer, omgivet af store Hoie. Selve Hovedbyen likker paa begge Sider af Floden Memel med Dam[p]skibsforbindelse til Tilsit og videre (Tilsit Tyskland) - pröv at see paa Korted! Memel er gjennemsnitlig 200 m bred og et Havneanleg gjennem hele Byen med Anlekssteder For Slæbedampere med Deres store Pramme. En veldig Bro, som R. selfolgelig har sprengt, er nu ny anlagt af vore Pionire. Kirker og Klostere vrimler det af her, i de fleste store Kirker har Di medfört Klokkerne ligeledes forskellige store Bronzemunumenter for, at vi ikke skulle bruge Methallet til omstöbning til Kanoner o.s.w. Di störste Foretninger af Verdisager er Demolerede og plyndret. Flere Gader, vor der har staaet forferdelige Gadekampe, er tildels sprengte eller Husene afbrendte. Et Tyrkisk Lazeret er ogsaa her, der er nemlig mange Tyrkere her i Havnen. Her paa Lazeretted gaar det rolig til idetminste i den Afdeling vi er i. Dog i maa langt fra forestille Eder Lazeretter, som Di bliver beskrevne og Afbildede i Elustrerede Blade saaledes er di langt fra men Taalelige. [...]


Maleværksted som Iver Henningsen arbejdede
i, mens han opholdt sig i Kaunas.

I Kaunas fik Iver Henningsen tid til at lave en
række tegninger af personer på lazarettet. Her
ses to veltilpasse soldater fra krigslazaret i
Kaunas.

[...] Her pulserer Livet, som i enver Storby. Den store Brand i Domkirken gjorde stor Skade. [H]ver Dag kommer herfra store Transporter [med] Syge og Saarede til Tyskland, En Transport 200. 600 Syge R. kom med 4 Dampskibe efter Tilsit i Formedags. Nye Tropper kommer ver Dag dog langtfra som for et Aar siden, det er ingen Kerntropper mere, det er gamle halv opslitte og unge Drenge, der kommer mod Fronten og ligesaa mange kommer syge tilbage - vore Lazeretter er overfyldte [...]Lige kommer her en stor Hestetransport forbi, det er ogsaa minderverdig Matherial. [...]
I Aften kan vi rigtig sige Kowno i Mórke og det betyder noget. Electrizitatsverked har gjort hel Strikke. I Gaar var det daarlig, en stor Del af Byen laa da i Morke. I Dag har vi kun Telleproze og ved Ferselen paa Gaden löber den ene mod den anden og tilmed er der, som man jo hjemme ikke engang i en Landsbye har, regulere Gröfte ved Fortoene, rigtignok udmurede, men fra vert Hus en lille Bro over til Gaden. Her kastes Feulspande, Toiletspande osw i om Morgenen. Dette Billede seer jeg ver Morgen, naar jeg kl. 7 Gaar gjennem Wilhelmsstr. til Mit Arbeidssted Jörhnet Eichhornstr. og Tartarstr. [...]

BREVE
Fra Kaunas: 24/10 (KH101), 8/11 (KH103), 15/11 (KH104_a-b), 15/11 (KH106), 18/11 (KH105), 26/11 (KH107), udat. (KH104_e-f & KH104_m).