KOARSK/KAVARSKAS
9/9 1915

[...]d 9 Morgen Kl. 5. Komando: "Aufstehn, Fertigmachen. Der Komp. geht vor sich", og rigtig efter en Times March begynte Musikken ein gamle Melödi fremad gjennem en herlig Egn men Menesketön kun Miletär. K. 9 paserede vi en lille herlig belikken de Bye, Koarsk, nogenlunde Skaanet, blot den store för saa smukke Kirke var et Grushob. Her havde R haft Oplag af Munition og da di i Farten ikke kunde faa det bort, havde de sprengt Den. Et Mesterverk vorledes vi vare komne denne By saa ner, var at vore utrettelige Pionier Dag og Nat under stor Fare havde gravet Lobegrave tet
ind til Byen, vor saa vore Infanterister dekkede af Ateleriet paa en Gang i Tusindvis dukkede op for Dem og et forferdelig Haandgemeng har raset. Tysk. og R laa mellem hinanden - et frygtelig Billed. Et Feldlazeret blev indretted af 11 Afdeling
[...]

BREVE
Hvor Kavarskas nævnes: 14/9 (KH080)