KÖNIGSTAL
8-9/2 1915

Videre gik det d. 8, atter en fólgersvend paa den foregaaende. I en stor Skov blev gjort holdt, vi havde ikke langt til vort Qwarter og dog maatte vi opholde os 12 Timer i Skoven. For os hörte vi en stor Sprengning. R[usserne] havde gjord Angreb paa vore Pionirer som vare i Begreb med at slaa Bro over en Flod for Korps[et].
[...] gjennem [et] Myller af Vogne, Heste, Kanone, Infanteri maatte vi see at naa Broen for at forbinde Di saarede. Det var allerede mórt Kl. 6 Aften, inu laa vi her kun 15 Minutter til Konigstahl. Men det eneste, der var bedre, der var, at vi kunde varme os blandt di rügende Ruiner. Byen havde brendt hele Dagen. Endelig k. 7 kunde Broen beferdes, da havde vi veret i Skoven i Sne og bidende kulde fra K. 8 om Morgenen. Efter at vere kommen ind i den brendende Bye og blev opvarmet, fandt vi en Kjóbmanbutik. Alt var Demuleret, men om os brendte Husene og sende en vehnlig Varme gjennem de ituslaaede Vinduer og vi havde Tag over Hovedet, saa mange som mulig pakkede vi os tæt sammen for Varmens Skyld sammen og faldt snart i Sóvn.


Fotografi af sanitetkompagniets fremrykken af
snedækkede skovveje i begyndelsen af februar
1915. Til venstre for sanitetskompagniets vogne
ses let rytteri, som er siddet af for at skåne hestene.

Den udbrændte station ved Königstal, som man
har man samlet russiske krigsfanger ved til bort-
transport. Königstal eksistere ikke idag.

BREVE
Hvor Königstal nævnes: udat (KH008_b-c).