KIATKA, DURLATKA/KRYLATKA
28/2-1/3 1915

[...] d. 28 til Durlatka, en lille Landsby af egte Rusisk Type. Her saa man ret, vor primitiv R. kan hjelpe sig med Agerbrugsredskaber; sin Plov og Harver, sin Skovl og Vogn alt af Træ, selvlavet, sammenbunden med Trærödder, som er en Lucsusartikkel. Vi Inqvarterede os i et Kornspiger og dopte det Standesamt Villa Tanne [til] stor Morskab for vor Stabs Læge, der gjerne seer sine Folk mere muntre [...]

Kornspiger, kornlager
dopte, døbte

Navnet og tegningerne på "Villa Tanne", som morede stabslægen. Kortet indeholder en formaning om at passe godt på de tegninger, som Henningsen sendte hjem.

BREVE
Hvor Krytlaka er nævnt: udat. (KH008a_a-d), 28/2 (KH003_c-d)