KURKLEF/KURKLIAI
9/9 1915


Kirken i Kurkliai sommeren 2006. Klokketårnet er
sekskanten, men ellers svarer Henningsens tegning
godt med den eksisterende kirke. Foran kirken er nu
gravplads for russiske soldater, som faldt i 1944.

Kirken i Kurflef. Præsten nægtede at åbne, men
"havde vi faaet Saa[r]ed havde vi bru[d]t Døren
op", som soldaten Iver Henningsen skriver.