JOLA og LOLA/LIOLIAIA
4/6 1915

Jeg vil hermed sende Eder et par Ord fra Fronten. Vi rykkede ud i Morges Kl. 2 fra vort gamle Qvarter. Jeg fik igaar skrevet en mengde kort rund om. Der siges at der i Dag skal staa et stórre Slag, inu hörer vi ikke rigtig noget, der skydes vel endel, men ikke overdrivende. Veiret er storarted vi likker her og venter nermere Ordre, Kl er 11, den lille Bye likker saa smukt i et Dalstróg som Tænkes kan, fuldstændig omrammed af Skove. Efter Rusiske Forhold ret pæn bygget, natyrlig smaa, men forholdsvis rene Huse. Vi har taget et lille Hus forelóbig i Beslag ifald, vi bliver her eller kommer videre, det er et Jagen frem og tilbage paa Veien gennem Byen som er Hovedforbindelses Veien her.

BREVE
Fra Lioliai: 4/6 (DAT_1915_05_03)
Hvor Lioliai er nævnt: udat. (KH104_g-l)