MARIJAMPOLE
20-24/4 - 1915

[...] videre d. 20. til Mariampol. En stor Bye, forladt og beskudt. Jøderne som er tilbage sørger for paa al maade at tjene en Groschen, Drengene ved at pusse Støvler for 1 Kopek Piger handle med Cigaretter, Cokolade osw, kolosale Priser for alt [...]
Her er mange meget smukke Kirker, serlig en Gresk-Romersk Katedral og vi havde Leilighed at komme derind med en Ofizer, meget venlig (som ellers sjelden findes). Det var en prunk Bygning med meget egte Guld og Sølv. Selvfolgelig staar her Vagt og nøglen udleveres kun ved Komandanturen.
[...]


Vincent Paulus Kirken i Marijampolé. De små løg-
kupler, som ses på Iver Heningsens tegning, ses
også på et fotografi fra ca. 1930 og er sandsynlig-
vis gået til under 2. Verdenskrig.


Iver Henningsens tegning af Vincent Paulus
Kirken i Marijampolé. Det må være den græsk-
katolske kirke han omtaler i ovenstående tekst.

Den 23/4 1915

[...] Nu gaar vi saa en Tur af af Hovedgaden, mere kaldet en Causee. Enkelte større Huse, nogle store tome Butikker, Hoteller vor Gjæstestuerne er Hestestald og Billarderne Borde til at pusse Sebler paa. Lenoleom fra Gulve og Trapper er praktisk anvendt til at tette Vinduerne eller ersette manglende Døre.
Op til den Katolske Kirke et Kloster med Monke stöder op dertil. Her er unge Munke under Ledelse af Popen ved Havearbeide i en stor om Sommeren meget smuk Have. Selvfølgelig spørger vi ikke om Forlov til at gaa ind, vi er Herrer overalt og schenerer ingen. De siger heller inted, hilser og giver ogsaa Forklaring, naar man taler til dem.

Inde i Kirken udfoldes som sedvanlig størst Pragt. Det første jeg lagde Merke til, var
at Kristi Figuren, som staar inden Dören, snart kunde trenge til en ny store Föd. Den er snart slidt af. Enver Katolik, efter at have bespengt sig med Vidvandet, kysser Taaen før og efter Bönne. Vilken Smitteberer er ikke denne Skik, men Folk er for domme og tænker ikke med vilken Vemmelse vi andre ser paa saadanne Ting. Rund i Kirken laa bedende Kvinder og ældre Mænd, unge grædende Koner bad naturlig for deres Mænd Fader og Moderen for Deres Søn o s w.
V i gik rolig uden at forstyre, men med Melidende Medynk for Dem, ogsaa De er Menesker og har Følelser som vi, dog kun mindre Intiligente. [...]

BREVE
Fra Marijampole: 22/4 (KH018 & UKH048) og 23/4 1915 (KH018a).
Hvor Marijampole nævnes: udat. (UKH046), Lyolissky 27/4 (KH006), Lylisski 28/4 (intet KH/UKH), Mekrapole 5/5 (KH024, KH024a & KH014_c-d), Eklabole 9/5 (KH025), Rusia 29/5 (KH030), Rogovo 2/7 (KH042 & UKH029), Rogovo 3/7 (KH043), udat. (KH104_c-d).