STELOPEN/NESTEROV
19/3 1915

[...] Stelopon [er] en Bye paa 100.000 Indbyggere, den har lidt forferdelig, alt er Afbrendt og plyndret. R[ussiske] Fanger skaffer Plas paa Gaderne, saa vi kan komme igjennem. Flere Huse er fulstendig styrted ud paa Gaden, saa vi maa kladre over Ruinerne som vare vi paa en Bjergtur. [...]

BREVE
Hvor Nesterov er nævnt: udat. (KH104_c-d)