MACRABOVA/OLECKO
18/3 1915

[...] d. 18 lang Marsch til Macrabova. Paa Veien havde vi anskaffet os Spaserestokke med Tilladelse af Rittmesteren, da vi marscherede ind i Byen, blive[r] vi af Ortskomanda[n]ten modtagne paa Groveste Maade og skeldt ud for en Rasselbande Spatzierstokhelten o.s.w. Men det var jo af en Reserve Ofizer, der inu ikke havde lugted Krut og derfor tog vi ham det ikke ilde op. Vi betrak Qwarter - et ret godt Qwarter - i et stort Privathus. Byen er en stor meget smuk Bye. Her traf eller rette opsógte os Rasmussen fra Had[erslev]., frivillig Kanoner, fór Bydreng hos P. Christensen. Desverre om Aftenen Kl. 11. blev vi allerede forladede med Bane til Stalopen, vor vi kom om Morgene[n] [...]

BREVE
Hvor Monty er nævnt: udat. (KH104_foran_c)