PIKEINUG/PIKCIUNAI
21/7 1915

Dette Brev kan man med rette kalde et Feldbrev: i en Have ved en synderskudt og Afbrendt Gaar, Bohave, en Komode, en Kasse. Omgivelser [er] et Vivar af alt mulig Husgeraad, brendte Kreaturer o.s.w. Kl. er 7 Morgen, vi er komme tilbage, vor vi var for 7 Uger siden (paa det lille Kort vor vi fik Granatfür). Altsaa igjen er Dubissa vor. For Os raser Kampen af og til forvilder sig en Granat i vor Nerhed. Ja vorledes ser det nu ud, her [er] inted Hus mere, alt skudt i Grus. Di store Kornmarker, som her i Dalen tydede saa godt, ere gjennemrodede af Skyttegrave og resten nedtramped. O, vilken Jammer, men Russen har jo svoret, at inted Straa og ingen Bygning eller levende Kreatur skal findes, vor vi kommer frem. Lad Ham kun, Hadet styrkes Dag for Dag mod en saa Udreel Fjende [...]

BREVE
Fra Pikciunai:
21/7 (KH058)
Hvor Pikciunai: