PIKTOGOLI/PIKTOGALYS
21/7-9/9 1915

[...] I Gaar kom vi saa over Hals og Hoved afsted, just som alle vare ved at koge. Det meste maatte jo kastes bort; Kjódet fik vi med. Om Eftermedagen Kl. 5 Ankom vi til Piktogoli, en lille Russerbye. Her har Krigen herged i over 2 Maaneder paa et Sted. Den ellers fór saa kjónne lille Bye er vel ikke Demoleret som Kugler og Granater gjór det, men fulstendig udplyndret for alt. Ikke en Höne, ikke et Kreatur er her mere. Beboerne mest Kvinder og Bórn er tilbage, i Maaneder har Di boet i Jordhytter for at sikre sig for Kuglerne. Deres Bohave har Di staaend paa Marken eller i Haven, alt vad der var lost: Bretter - saagar Gulv og Loftsbretter - Dóre og Vinduesskoddder osw er alt bleven brugt til Deckning af Skyttegravene, som her strekker sig Milevit rund om Landsbyen i en Halvkres. Alt er nedtramplet: Haver og Marker, alt i et Kvas. Det er et Jammersbillede.


"Lystslot ved Piktogoli", hvor Divisionsstaben
havde indkvateret sig, og som derfor var forbudt
område for de menige soldater.

"Pikotgoli. Saarede Samleplas". Væggen ud til
vejen er blevet fjernet, så de sårede hurtigere
kan tags under behandling.

Vi har her opretted Samleplas for Saarede, inu er her kun 10 St. 2 dode i nat, men vi venter mere i Lobet af Dagen. I Udkanten af Byen likker et stor Gods tilhorende en stórre Adelsmann, meget akurat seer Det ud, vi maa ikke komme derop, Divisionsstaben likker Der.
Hele Landskabet var et Jammerbillede. [H]vad der var saaet, var ikke hösted, men nedtramplet og tildels var Markene fulstendig uddórkede. Jo mere vi nermede os vort Bestemmelsessted, des sórgelige saa det ud. Jordbunden var udmerked, men vad Hjelper det, naar der ingen bruger det. Trær og Hekke gror, som Di selv vil udendelige. Skove gror vildt i mellem Hinanden, Bekke og Aaer slynger sig som Di best finder Vei. Nogen afsat Vei som hjemme er her en Sage, passer det Os, kjórer vi gjennem Kornet, som er saa Overmoden, at det falder raslende af vor vi kommer frem. Dóde Heste og Resterne af slagtede Kraturer likke ved Veiene [...]

Demoleret, ødelagt

BREVE
Fra Piktogalys: 27/8 (KH074), 30/8 (KH075), 1/9 (KH076), 3/9 (KH077), 5/4 (KH077), 7/9 (KH078)