HINTERPOGAGIEN/POGABIE TYLNE
7/2 1915

[...] d. 7 Febr det er en af Di Dage enver af [Sanitets]korpset har i Erindring som noget neste Overmenskeligt. Hele Dagen gjennem Skove, 6 Store Skove. Underveis kom vi forbi de förste afbrendte Huse. I Skoven maatte vi gjóre holdt, der hórtes en for Os inu
udkjendt fleiten gjennem Luften, det var Skydning fra R. Overalt vor vi kom, vare Brönde og Vandsteder odelagt af Russerne, Bække og Aaben Vand bundfrossen, saa der blev ikke andet tilovers for os som at fülde Gulaschkanonen med Snee for at faa Vand til Kaffe, vi tog Qwarter i Hinterpogagien [...]

fleiten, fløjten

BREVE
Hvor Pogubie Srednie er nævnt: udat. (KH008a_a-d)