PROSKEN/PROSTKI
11/2 1915

[...] d. 22 Afmarsch k. 9. I Prosken passerede vi Grensen. Prosten er en stor Bye vor Grensen gaar lige gjennem. I Byen, den Del, der hórer til Tyskland, er fuldstændig afbrendt og Russerhusene staar inu. Altsaa saavit er Deres Skænselsdaad gaaet, dette Röverkor, at brende og skjende til siste Grensepæl har altsaa veret Maalet. Men nu er vi paa R[ussisk] Omraade og skal vi maale Dem med det samme Maal, var jo nu best Leilighed at begynde. Dog nei, vi hörer til et siviliseret Folk og er ikke, som vi bliver kalte Barbarer [...]

BREVE
Hvor Prostki er nævnt: udat. (KH008a_a-d)