ROGOVO/RAKAVA
11/6-20/7 1915

[...] Godset Rogoven er et lille Rige som saa mange, alt likker under Forvaltning og Regimente af Eieren, her en Greve af Tysk Fødsel. Det har lidt meget og fuldstændig Udpløndret. Hertil hører Saveri, Tömmerlager, Meierie, Frugtpresse osw. Kirke, men ingen Skole. Arbeiderne lever og dør her og kjender ikke andet. Det verste er her en forferdelig Rotteplage, saa slemt at i Parken undermineres de unge Treer og Buske. Herlige Hestestalde til Opdret af Raceheste, Hundestuderi, Opdret af al mulig Fjerkræ med Rugemaskine og Varmerum osv. Denne Pragt og Rigdom er alt Ødelagt, Markerne udørkede, vorhen man vender sig. Parken grenser til store Skove og i Grunden af Dalen flyder Dubissaen.
H
er i denne herlige Egn, i den smukkeste Tid af Aaret for blev vi i 7 Uger, daglig lavende lange Ture i Skovene og badende i Dubisaens Vande vi byggede her et Entlausungsanstalt og Badehuse, ordnede Di faldnes Grave og for Resten ventende paa Fred! – [...]


Rakava set fra østsiden, oktober 2002.

"13 Juni 15, Vor Teltlager i en Park ved Godset.
I Dag inted Nyt alt er rolig, det er Søndag, vi har
vasket Toi i Formededag, mere Morgen [...]"

25/6 1915

[...] Det er forferdelig Varmt her og Tjenesten er ophævet paa Baden ner. Vi har inu ikke faaet Post, men haaber derpaa i Dag. Den beste Tid er om Morgenen. Jeg er gjerne oppe kl. 4. og gaar saa en Tur ned til Floden. Sender hermed et par Kort fra Skovene, vor vore Tropper har haft deres Skyttegrave. Mit igjennem Skovene har di som Mulvalpe undergravet alt, det er svert Intreresandt at gaa en Tur der igjennem. Kunde jeg blot tage Dig ved Haanden paa en saadan Tur. I Førstningen vilde du og alle der er fremmede i den Slags Ting gnide Øinene og tro det er en Drøm: Lóbegrave under Jorden 100-150 m, Skyttegrave med Monteringsstykke, Granater o.s.w. Qvarterer for Ofizerer og Manskab under Jorden, Aabninger i Skoven tilsat som om, det var Skov, i Dalen Flodens Brusen vi. a. vi. R Skyttegrave, som dog er mere provisorist byggede. Hele Skoven er som en stor Mulvalprede gjennemboret og gjennemhullet og saa at faa alt dette lavet i en Urskov som her er et Mesterverk [...]


Rakava oktober 2002, noget gods var der ikke
at finde.

"Gods Rogovo d. 14 Juni, paa Grund af Regnveir
har vi forlagt vort Teltlager og taget bolig i Stuen
med Vinduet, vor Blomster staar og Korset under"

5/7 1915

[...] og saa har jeg noget der kaldes Kamerater. Du kan rigtignok see dette Menageri paa Korted i Brevet fra Igaar, herlige Planter man ver Dag omgaas. I Gaar Aftes lavede Di Dyrestem me Imitation for at kyse Fluerne bort, jeg naturligvis ikke, jeg markerede kun et udskyldig Lam.
I Nat skal der forsóges Stormangreb paa venstre Floi for at flytte Ham R. lidt ellers faar han Solstik.
Ritmesteren er skór, han lader i Haven bygge et stort Mindesmerke om vor Ophold paa Godset. Di andre trek ker paa Smilebaandet. [...]


Bakkeskråningerne på den østlige side af Dubissa
floden, et par kilometer syd for Rakava."En Entlausungsovn som er indretted i en stor
Skorststen før et Kapelle som inden Kampene
er Skud i Brand ved Dubissa Bjerget er beskyt-
ted af en Russisk Skyttegrav"

[...] Nu min kjære en lille Beskrivelse af en Dag ved Luseovnen. Imaa nu ikke tro, at fordi jeg kun skal tilsee Arbeidet, at jeg derfor er bange for selv at bestille noget, selvfølgelig tager jeg min Tid at tegne, søge Gr. os.w.
Vi kom Dertil kl. 7, Ovnen var da Varm, et Komando af 1 Ofz. og 8 Mand likker stadig der i Huset [-] et Kort igaar. Kort efter kom di første Afdelinger paa en Hundrede Mand. 10 af Gangen trekker sig af og henger deres Toi paa ver en lang Stang. Ved Siden af Ovnen er fra en Afledning af Du[bissa] et stort Swómmebaseng med løbende Vand, det hele likker skjult i Skoven med rigelig Sol. imens bliver Toiet
paa Stangene hengt ind paa Knage i Ovnen, der er ophedt ti 50 Gr. tør Luft. Efter 1/4 Time er Badningen ferdig og samtidig Toiet i Ovene tages ud for at rystes bankes og Lusekadaverne falder af som smaa sorte Fnug. Hele denne Protest foregaar i Adams Kostym under fri Himmel i en herlig Naturomgivelse.
Atter er 10 paa Tur, saaledes gaar det hele Dagen. Betjening Manskabet afløser sig gjensidig ver 2 Timer. Ovnen er saaledes bygget at Ilden gaar rund om den og op gjennem Skorstenen, saa der stadig kan füres og den kan beholde den samme Temperatur [...]

BREVE
Fra Rakava: 15/6 (KH035), 18/6 (u. KH. el. UKH-nr)
, 21/6 (KH036), 22/6 (KH037 & KH002_c-d), 23/6 (u. KH. el. UKH-nr), 25/6 (KH038), 26/7 (KH039), 27/6 (KH040), udat. (KH017_a-b), 30/6 (KH041), 2/7 (KH042 & UKH029), 3/7 (KH043 & KH004_c-d), 5/7 (KH044 & UKH016), 6/7 (KH045), 7/7 (KH046), 10/7 (KH048 & UKH035)), 11/7 (u. KH. el. UKH-nr), 12/7 (KH048), 12/7 (KH049), 13/7 (KH050), 15/7 (KH051), 17/7 (KH052), 18/7 (KH053), 19/7 (KH054-5).
Hvor Rakava nævnes: udat. (KH016, KH057)