RUSIA, RUSINA/RASEINIAI
26/5-2/6 1915

[...] Rusina skal jo vere en af Ruslands Hovedbyer, men forferdelig medtagen og saa Smusig at det troser al Beskrivelser. I hele Byen er kun en Gade der er nogenlunde med Stenhuse ellers alt Trehuse og Fortoene som i alle Russerbyer belagte med Tre. Beboerne smusige og Pengebegerlige Jöder, nesten ver Hus er en Tee Stue, paa Gaden faldbyder Di Lemonade Vand med lidt Kalör paa. Her forblev vi helt til d. 2 Ju[n]i.

Et postkort fra et sneklædt Raseiniai. Da Henningsen passerede gennem byen var der anderledes sommerligt. Kortet er sendt hjem af Jens H. Møller, en anden nordslesviger ved samme kompagni som Henningsen.

[...] Under nesten uophörlig Latter og Witz med Benene bumlende ud over Siderne, Kuskens brummende, og skeldende paa sine Gedebukke kom vi 2 Timer efter godt forskomplede til Rosini og fik os en Brause Øl o.s.w. skenkes ikke kun Thee, Kaffe, Lemonade, og saa ved Poststationen en stor Lade, o, Her jemane! Her var Trudel som til et stort Marked, at ordne dette overlod vi Nissen, han er Frek som en Slagterhund og det kan gjöre nödig. Vi andre gjorde Indkjøb i Byen jeg fik mine Farver, rigtignok ikke i en Farvehandel, nei ved en Isenkremmer, som samtidig handlede Smór, Marmelade, aflagte Klæder, Sigarer, Lemonade, Thee, sure Agurker, Sild, Brød, gammel Jern o.s.w. alt i en forfatning som Jerusalems Forstörrelse. ”God den gereckte! Sara helfa mir”, Saradötrene og Mosessönerne arbeide med i dette Kaos af Mulig og umulig alt i en smusig Gaar. Nu vi fik vad vi skulde have og dette Menageri var nok verd at lade Fotografere, havde vi haft en Fotograf. Nu gjalt det at komme du af Byen igjen. Det var et Kunststykke: Gaderne, for ikke at sige Gyder, var fraregnet alt udsmit Bohave og Skidt en sammelfiltret Knude af Vogne, Kanoner, Tropper o.s.w. Komandoord, drene Eder, Knups og Stód var Parolen, vor Panje sad med aaben Mund og brummede [...]

Fortoene, fortorvene.
Kalör
, kulør.
Forstörrelse, ødelæggelse.
God den gereckte! Sara helfa mir, den retfærdige Gud! Sara hjælp mig.
Saradötrene og Mosessönerne, dvs. jøderne.
Parolen, dagens orden.

BREVE
Fra Raseiniai:
Rusia 27/5 (DAT_1915_05_27), Rusia (KH030 & UKH015),
Hvor Raseiniai er nævnt: udat. (KH104_g-l), 11/6 (KH033l), 22/6 (KH037), 23/6 (u. KH), 25/6 (KH038), udat. (KH017_a-b), udat. (UKH029), 15/7 (KH051), 18/7 (KH053), 19/7 (KH054 & KH055), 21/7 (KH056)