TRUOPE/TRAUPIS
20/5 1915

[...] I Gaar Morges kl. 3 gik det, som vi ventede lös. Vi lavede et angreb mod den Rusiske Front, som dog ikke blev til ret meget. R. blev dreven sammen fra to Sider for senere at fange Ham. Vi naaede til en lille Bye Truope, som sedvanlig tildels forladt, dog var mange R. atter vendt tilbage [...]¨


Den beskadigede kirke i Traupis.

Markedspladsen i Traupis, på hvilken er smidt
forskelligt bohave.

En Stor Del af Byen er skudt i Brand. En Kirke meget smuk og rig har lidt kolosalt. De smukke Malede Vinduer er ikke en hel rude [tilbage] og Indvendig: o, Jammer alt mellem Hinanden. Di Herlige Kristal Lyskroner knust, et Hovedalter i Gruß, i Sakristiet alle Ornater tildels Brendte. Klokkerne har Di R. - som overalt - bragt i Sikkerhed. Foran Indgangen en herlig Bronzefigur skudt til en Grußhob, kort sagt et Jammer billede, og saaledes seer hele Byen ud [...]

BREVE
Fra Traupis: 22/8 (KH072), 24/8 (KH073_a-b), udat. (KH073_c-d)