TRASCHUNI/TROŠKUNAI
10/8-13/8 1915

11/8 1915
[...] kl 3 naaede vi ind i Byen. Vi smed os ned, vor vi lige var ind i første beste Hus, ned paa Gulvet, Tornysteren som Hovedpude, Dekked om og saa sove, det er alt kun en Haandevending. Nu havde vi ogsaa lavet en Tur fra kl. 9 Aften til 3 Morgen, 6 Timer i mørke og daarlig Vei. -
Kl. er 6 jeg kan ikke sove mere for Lopper og fluer og seer mig lidt om nu Huset, er egentlig fra Udsiden ret pæn, men det seer ud som om det i Lange Tider ikke har veret beboet. Saa en Tur i Byen alt er rolig di fleste Sover. Byen er stor og Vitloftig i Baggrunden hever sig en megtig Kirke med vedbygget Kloster, Mølle efter echt
Russisk Stiel langs Vejen en 40-50 Kverner [...]


Den store kirke i Traškunai, maj 2004. Til højre i
billedet ses stilladset omkring det tårn, som kan
ses på Iver Henningsens tegning.


"Kirke i Traschkuni d. 10 Aug 1915, Klokketaarnet
har 154 Trin til øverste Luge"

[...] videre Byen er som alle Rusiske Byer et Jøde et Russe Quarter, alt tydede paa, at den i al Hast var bleven rømmed. Butikkerne, ven man kan kalde dem saa, varre tildels rømmede paa de store smaa Sager, vor et veldig Lager af gummmi Sko fandtes. Kun Skade at vi ikke maa og kan sende sligt Hjem. Enkelte i sten murede Huse, en veldig stor flot byget Bank, alt opbrent, uplyndret. Sparekassebøger og andre Bøger hulter til Bulter paa Gulvet. Pulte opbrentte, alt Ødelagt. Russerverk. Det saa gyseligt ud. Gaderne er ubrolagte, selve Byen antager jeg har en 20000 Indbyggere, likker paa en Slette med Forbindelse af en Kleinban som er ødelagt. [...]
Op paa Formedagen belagte vi nye Quaterer ved Markedsplassen og nu i Dag d. 11, Morgen, er vi inu her, vad Dagen vil bringe, skriver jeg i Aften.
Kl. er 10 jeg har lige veret til Messe i Kirken, som sedvanlig 2 Jódesynaoger, er her som er tagne til Qvarter even tuel for Saarede [...]


De omtalte synagoger er væk, her ses kirken og til
højre det i teksten omtalte kloster, der idag
fungerer som præstegård.


"Jødesynagoge i Traschkuni, d. 11 Aug 1915"

[...] Op paa Formedagen belagte vi nye Quaterer ved Markedsplassen og nu i Dag d. 11, Morgen, er vi inu her, vad Dagen vil bringe, skriver jeg i Aften.
Kl. er 10 jeg har lige veret til Messe i Kirken, som sedvanlig 2 Jódesynaoger, er her som er tagne til Qvarter even tuel for Saarede [...]


Hovedgaden i Troškunai, maj 2004.


"Traschkuni Qarter d 10/8 Morgen 1915"

BREVE
Fra Tro
škunai: 11/8 (KH065), 12/8 (KH066).