USIANG/UTENA
11-12/9 1915

[...] Vi kom Kl. 3 Eftermidag for en Bye Usiang, en smuk stor Bye större som Haderslev, men maatte forelöbig blive lidt derfra. Luften var ikke ren og rigtig et paar Næsvise nok til at slaa ned i vor Nerhed. Dog derved blev det en vogn, [som] blev
beskadiget. Senere blev 6 Qvartermagere sendte ind i Byen for at lave Qvarter, der var jeg ogsaa med. Vi fandt et Sygehus med stor Legebolig rekke. Det fand vi Passende . Her havde vi ret Leilighed at see hele et moderne Rusisk Hospital, som var fulstendig tom og forladt, som det lige havde veret i Brug. I Legeboligerne var Malere sterk
igang med at Male, Gulve bleve belagte med Lenolium, alt smukt og moderne; men forladt. Papirer og Breve paa Gulvet, Madrester osw i Kjokkenet. Kun det nódvendigste medtaget. Selve Hospitalet, saa stor som vor Sygehus, var ogsaa et stort Apotek og Laparatorium. Det har vist ogsaa veret et Fodsels Institut for fem store Glas stod med Misforste af nyfödte Börn i Spiritus, amputerede Ben osw, meget Interesand. Vi havde jo Tid at eftersee alt för Komp kom, inden blev Disse Rum aflaasede. Her var altsaa vor Natqvarter. Jeg kom ikke i Byen, det blev for sendt; havde gjerne tegnet nogle smukk[e] Kirker
[...]

BREVE
Hvor Utena nævnes: 14/9 (KH080)