OTURI/UTURIAI
8-9/6 1915

[...] Vort Qvarter, en Landbye, var rigtignok i Brand, men vi haabe nok, der var lidt skaanet. Kl. 10 kom vi an og sógte saa godt som mulig at dekke os for Natten. Halm blev selvfólgelig taget af Tagene af De Huse, som inu stod. Hele Korporalskabet havde Vagt med undtagelse af en Mand og jeg som tog tiltakke med en forladt lille Gaasestald med frisk Ventilation, da Taget var af, men sov gjorde vi. Jeg drómte at et paar Granater susede hen over Husene og Exsp[l]oderede i Nerheden. Om Morgenen K 6 blev det dog konstateret, at det forholdt sig saa. Vi har sovet saa fast, at vi ikke rigtig har haft Tanker for den Fare, der truede Os. Nu det gik jo godt.

Utuiai består idag af en række spredte huse og kan egentlig ikke kaldes for en landsby. Her ses en af gårdene sommeren 2006.

Et frisk Bad, en Kogekar Thee [..] Smorrebród og nanu! en R. Flyver holder over os, det er et da[a]rlig Tegn, et Qvarter efter "Rr. Rr. Sich Sich" - jo god Morgen! tre Schrapnel paa en Gang, alle rund om vor Vognpark uden at gjóre anden Skade som paa en 20-30 m at overdenge alt med Smus og Stóv. Nu op, Heste for, rette sig ver kan, afsted til Skoven i en Haa[n]dondreien. Alt i fuld Fart. Inu et par Hilsener fra R., men vi er i Sikkerhed i en tæt Skov. Kampen raser paa det forferdeligste foran os, forelöbig Atelerikampe.
Det lyder vel lidt farlig i Eders Óren, i kjære Derhjemme, vor alt gaar sin rolige Gang, og jeg indseer ogsaa at blev man pluselig sat fra et rolig Hjem her ind i Kamplarmen, da blev man vist lidt nervos. Det var vi ogsaa i begyndelsen, men der gives for Folk som er snarraadige Forsigtighedsregler nok og skal dog Malös Indtreffe, da er det en hoiere Styrelse. Ingen er saa Dum (af vor Folk) at rette sig ud for direkte Fare [...] Jeg har gravet mig et hul bag et tyk Tre, det har di fleste gjórt.


rette sig ver kan, redde sig hvem der kan
Haa[n]dondreien
, håndomdrejen dvs. i en håndevending
Malös, malheur dvs. ulykke

BREVE
Fra Uturiai: 9/[6]5 (KH082)
.
Hvor Uturiai er nævnt: 10/6 (KH033), udat. (KH014_g-l, datoen er der den 8/6 og stednavnet er Jegalazi, men begivenhederne er de samme)