WOLAKAUSE, WALAKAUSE/VALATKAICIAI
26-27/7 1915

[...] Vi likker i dag i Ro, og begynder tilbagegang mod Festningen Kufno. Her oppe er vi ferdige. R har trukked sig tilbage og har vist trukked sig tilbage til Kufno, som vi har sendt alt vort svere Ateleri for at tale et Alvorlig Ord med ham. Vi har paa denne Tur ret veret inde i Egnen vor den russiske Hoiadel graserer og Godserne er aflöste af Slotte med stor-Handel. [...]

Hen paa Eftermedagen naaede vi saa til Godset Walakause, et smukt beliggende efter nyeste Stiel inretted Gods: med store Korn og Produkthandel Trehandel med Saaeri. Vi er her Indqvarteret i en stor Kornlade og har rigelig Plas. En 10 Minuter fra
Os likker Landsbyen tildels Nedbrendt. Beboerne, som her er blevne tilbage, kan
ikke beklage sig over Os, og enkelte kan Tysk. Ogsaa Fruen paa Godset er her, men
med Hende havde vi Qvartermagerne Balade. Hun vilde negte Oficererne at betrede Herrehuset. R havde fortalt frygtelige Ting om Os. Her er Masse af Kartofler, saa vi kan faa vor Lyst styret i uge Kartofler. Frugt er her ikke saa meget af. Herren af Godset er med R. [...]
I Haven sad en del Piger og skar Valnödder, som nu kan skjæres igjennem med Kjernehus. En af dem kunde tysk: di store Skiver blev lagde i et stort Potter Fad, og da jeg var nysgerrig, forklarede Di, at disse bleve syltede med Sukker og brugt som fineste Kompot. Di andre mindre St., blev trukne paa tünd Seglgarn og tórrede, siden blev de sat paa Brendevin, som er velsmagende Snaps. For at opbevare Nódder (jeg fik nogle fri siste Aar som vare ganske fortrinlige) blev de samlede rensede i vid Sand heldt i en Pose og hengt i Róg en 14-20 Dage [...]

fri, fra

BREVE
Fra Valatkaiciai: 28/7 (KH060), 29/7 (KH061), 31/7 (KH062-KH063)
Hvor Valatkaiciai er nævnt: