VILKOVISKI/VILKAVISKIS
19-20/4 og 15/5 1915

[...] Om Aftenen [d. 19/4] naaede vi Vilkoviski. Her er alt overfuldt, Hestene staar og betragter Gadelivet fra Stuerne. Logi nogenlunde, fandt en Teebude, vor det gov Tee og Rum. [...]


Et postkort med markedspladsen i Vilkaviskis sendt hjem af Jens H. Møller, Als, der tjente ved ved samme kompagni som Iver Henningsen.

BREVE
Hvor Vilkaviskis er nævnt: udat. (KH104_c-d), udat. (KH104_g-l)