WISPINNEN/VYSPINIAI
18-19/5 1915

[...] d. 17. om Natten paa Slagmarken efter Saarede en herlig, men Odelagt Egn; Qvarter Wittspinne Gods.

d. 18. endelig en Viledag.

d. 19 efter den flygtende R. til Wispinne Forban. Om Natten til Lepke for at ude Asistanze ved en af Rusiste Spioner foraarsaget Brand, vorved 13 Mand og 30 Heste fra Ofizersstaben brendte. Det var et gyselig Syn at see Di stakkes Dyr kempe for Livet og ingen kunde komme til Hjelp. Di 13 Soldater Bleve begravede unde Redningsforsög ved, at Taget stred ned for Udgangene.

d. 20 har vi afsögt di Rusiske Skyttegrav. Di saa forferdelige ud, enkelte Steder fyldt til Randen af lemlestede Legemer. Udbytted blev for mit Korporalskab 23.000 Patroner i Kasser. 64 Spader 65 Patrontasker 75 Kogekar af Kobber 400 Gewerer [...]

Lepke, må være Lepsiai ca. 14-5 km nord for Vyspiniai
Rusiste, russiske

BREVE
Hvor Vyspinia er nævnt: udat. (KH104_g-l)