NOVO ALECSANDROVO/ZARASAI
13-14/9 1915

[...] d. 21 Eftermedag Nu er saa vort Eventyr forbi. vi har naaet vort Komp og befinder os i Novo Alecsandrovo, som er falden for et par Dage siden. Den siste Nat gov os ikke megen Ro. Vi var lige bag Fronten og til en Tid saa det neste ud, som
vilde R. tage Overtaget, men da satte vort Ateleri i for Alvor og slaar Dem tilbage. Kl. 5 Morgen gav vi os paa Vandring og snart saa vi i det fjerne Novo Aleczandra med sine vide Kirker og forgyldte Kubler rage op af et frodig Stovklædt Taran. Byen
kan vere saa stor som Haderslev, meget smukt belikkende paa en Hoi omgiven af Söer. Alle Beboerne er flygtede og Butikkerne er plyndrede store Vinduer, Firmaskildte er alle slaaede itu. Kirkerne er tömte for Deres Verdisager, kort sagt det seer forferdelig ud. Her vi er i en Vandmölle Inqvarteret og sover just over et brusende Vandfald. Vi
har ikke faaet Post inu, haaber ver Dag derpaa og mest paa Fred det var det beste, men der er kun saa smaa Udsigter. [...]


Iver Henningsens kvarter d. 23/9-15 i en forstad
til Zaraisi. Henningsens korporalskab lå i flere for-
skellige kvartere under opholdet i Zarsai, blandt
andet i en dårekiste.

Flygtninge som bespises ved feltkøkken i Zarasai.


[...] Jeg fik i Formedag en Tur gjennem Byen. Det er merkelig Indtryk; Paa Plassen foran Kirken staar 2 Rekrutbatalioner for at faa Narven, för Di bliver sendte til Fronten. Det er lutter unge Folk, naar slaar Deres siste Time? For nogle Dage siden traf vi dem ved Tabrok, de vare overgivne og önskede kun at komme i Kamp. I Dag er de rolige, det Alvorlige af Krigslegen behöves ikke at fortælles Dem, Det kan Di selv höre her og det tilgovns. Just som vi staar og taler med Dem, suser en sver Granat over Hovedet og det vi selv i Fórstningen saa ofte har gjort, seer vi her: Det giver et Zukken i i dem. Det er jo Begyndelsen. Jeg gaar videre.
Fra en fri Plas har man en herlig Udsigt over Landskabet med Söer, Skove, store Broer og herlige Dale. Fra et stort moderne Hötel höres Musik, rigtig Dansemelodier jeg gaar naturlig derind og rigtig, i en stor svert medtagen Sal er Danseforlystelse til et skruk Klavers Toner. Bas og Trompet besörger Kanonerne og Fleuter kan Schrapnellerne besörge.
Kl. ½12 har vi Begravelse. Det er jo Massebegravelse og Presten er med. Ogsaa dette blev krydret med en Granats Krap mod Kirken. O, i kjære det er jo svere Tider, Alvorlige Tider og mange bange Timer for Eder Hjemme og for Os herude. [...]

BREVE
Fra Zarasai: 23/9 (KH085), 25/9 (KH086 & UKH058), 27/9 (KH087), 29/9 (KH088), 20/9 (KH089), 30/9 (KH089), 1/10 (KH090), 3/10 (KH91-UKH22), 6/10 (KH092), 10/10 (KH093-KH011_c-d), 10/10 (KH096), 12/10 (KH094), 13/10 (KH095), 17/10 (KH097), 19/10 (KH098), 20/10 (KH099), 22/10 (KH100), 23/10 (KH101).
Hvor Antasave nævnes: 17/9 (KH084a),