CV for Kaj Henningsen

1998 -

Leder af projektet “I Farfars Fodspor”, der som udgangspunkt har o. 150 breve, o. 100 tegninger og flere fotos, som min farfar Iver Henningsen sendte hjem til familien fra hans deltagelse som sanitetssoldat i kejserens uniform i ”Den store Krig”, 1. Verdenskrig fra Østfronten i 1915.

Deltaget i opbygningen af udstillingen af samme navn, der er vist på Middelfart Museum i januar – februar 2004 og Museerne på Sønderborg Slot marts – oktober 2004.

Foredrag med citat fra breve, tegninger, foto og video – mere end 10 foredrag i foreninger, menigheder og på skoler.

Medarbejder på monografi med Iver Henningsens breve, tegninger og foto.

Planlægning af tur med hestevogn til de lokaliteter, som Iver Henningsen anfører i brevene. Turen forventes gennemført i 2005

2004 samarbejde med Det danske Kulturinstitut i Vilnius, bl.a. om en vandreudstillingen ”I Farfars Fodspor” til museer i Polen og Litauen.


1993 – 2001


Konsulent ved udvikling af voksenundervisning i Litauen i samarbejde, bl.a. med det litauiske undervisningsministerium, kommunale myndigheder og undervisningsinstitutioner.

Indtil 1999 diverse kurser, seminarer og workshop i forskellige byer i Litauen.

Fra 1999 – 2000 leder af Development of Adult Educational Centres in Ten Counties of Lithuania. Et EU projekt med deltagelse af 60 administratorer, skoleinspektører og lærere fra Litauens 10 amter.


1999 – 2001

Ansat ved Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter på Danmarks Pædagogiske Universitet, Odense
Forskningsprojekt ”Skolefobi”, finansieret af Undervisningsministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og SID.
Diverse evalueringsprojekter og undervisning på diplomstudiet.

Efterløn september 2001.


1996 – 2001


Seminarielektor ved Skårup Statsseminarium med ansættelse på Center for Voksenundervisning, Ringe. Udvikling af og undervisning på en nyoprettet 1-årig voksenunderviseruddannelse.

Diverse konsulentopgaver ved undervisningsinstitutioner.


1990 – 1996

Uddannelseskonsulent i Fyns Amt, Uddannelsesafdelingen .

1983 – 1990

Højskolelærer og kursusleder ved Brogården, folkehøjskole og kursus-center i Strib, Middelfart.

1981 – 1983

Akademisk projektmedarbejder ved Vejle Amt med kortlægning af, hvem der deltog i ungdomsuddannelser i amtet.

1976 – 1981

Seminarieadjunkt ved Kolding seminarium i de pædagogisk-psykologiske fag.

1975 – 1976

Orlov – Studierejse til prof. Paolo Freire, Kirkernes Verdensråd, Geneve.
Projekt for arbejdsløse finansieret af Undervisningsministeriet. Projektet førte til oprettelse af Kolding Daghøjskole i samarbejde med fagforbund og AOF.

1972 – 1975

Seminarielærer ved Kolding Børnehave og Fritidspædagogseminar i de pædagogisk-psykologiske fag.

1969 – 1972

Højskolelærer ved Brogården, Strib.

1966 – 1969

Folkeskolelærer ved Resen Skole, Skive.

1966

Lærereksamen fra Nørre Nissum Seminarium, Lemvig.

1955 – 1960

Den kongelige danske Marine.

Publikationer:


Diverse artikler og rapporter gennem årene fra de nævnte projekter og udviklingsarbejder.

Medredaktør på ”Voksenundervisning - Voksenpædagogik: en håndbog”, Gyldendal, 1987.

”Fremtidsbilleder – en udviklingsmodel” i serien ”Pædagogiske Høvlspåner”, Den kommunale Højskole, Grenå, 1996.

 
Kaj Henningsen
Toppen 36, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 6440 1897
Mobil 2681 1897
E-mail