DELTAGERNE

Kaj Henningsen, seminarielektor, cand.pæd., Strib. Barnebarn af Iver Henningsen. Har samlet Iver Henningsens breve, tegninger og foto. Fra 1992 - 2000 arbejdet med voksenundervisning i Litauen. Holder foredraget ”I farfars fodspor”. Projektleder. se CV.

Bjarne Kingo, Bjarne Kingo, billedkunstner og hestehvisker, Strib. Ansvar for billedmaterialer og heste. Leder af udstillingen "I farfarsfodspor" 2004. Ansvar for den kunstneriske billeddækning. se CV.

Karl Jensen, fotograf, filmmand og lærer, Årslev. Har affotograferet og digiatiliseret billeder, breve og foto til Cd-rom. Ansvar for video- og fotodokumentation af projektet.
se CV.

Anders Nørregård, praktiserende læge, Middelfart. Læge-historisk interesseret og personlig rådgiver for deltagerne. Ansvar for logistik. Formand for interessentskabet ”Farfars Fodspor”. se CV.

Martin Bo Nørregård, cand.mag. i historie og filosofi, Frederiksberg. Ansvarlig for korrekt opbevaring af breve og tegninger. Redaktør af hjemmesiden. Ansvar for research af ruten. Gruppens historiske samvittighed. se CV.

Ole Østergaard, fotograf, rejsebogsforfatter og lærer, Strib. Leder af udstilling "I farfarsfodspor". Fører projektets dagbog i ord og billeder. Ansvar for billedkopiering og plakater. se CV.