FORMÅL

- At bevare og formidle Iver Henningsens breve, tegninger og fotografier.
Iver Henningsens breve, tegninger og fotografier udgør en sjælden dobbelt beskrivelse af en soldats oplevelser på Østfronten i billeder og ord. Denne dobbelte beskrivelse fortjener at blive opbevaret arkivmæssigt forsvarligt, men også at blive gjort tilgængelig for en bredere kreds i form af udstillinger, foredrag, undervisnings materiale og på længere sigt blive samlet i en biografi.

- At bruge Iver Henningsens Breve som udgangspunkt for en rejse.
Breve og tegninger rummer så konkrete stedsangivelser, at det er muligt at anvende dem som udgangspunkt for en rejse i hestevogn gennem det nordøstlige Polen og hele Litauen for på den måde at få indtryk af de ret ukendte lande og egne hvor Iver Henningsen deltog i 1. Verdenskrig på nordlige Østfront.

- Gennem rejsen at opleve Østeuropa før og nu.
Men rejsen er ikke blot en militær- og slægtshistorisk rejse. Det er også en rejse for at møde andre kulturer. Rejsen bliver et gensyn med brevenes lokaliteter – ofte langt fra alfarvej – men også et møde med landskaber og mennesker i to nye EU lande. Dette møde med mennesker er en vigtig del af rejsen.

- At formidle indtrykkene fra rejsen i det gamle og nye Europa.
Efter et kaotisk århundrede, står det nye århundrede i samarbejdets tegn - ikke mindst med Østeuropa. Vi ønsker at formidle et kendskab til de særlige forhold, der gør os forskellige, men også de ligheder, der binder os sammen. Vores historie og vores kultur er grundlæggende for det gode samarbejde.

Vi vil dokumentere rejsen i en video og efter hjemkomsten formidle rejsen i form af foredrag, artikler, undervisningsmateriale og udstillinger med foto og tegninger til alle interesserede.