LAIŠKAI

Iveras Henningsenas rašė ir uoliai, ir gan vykusiai. Jo laiškuose ne tik išvardijami gaunami ir išsiunčiami laiškai bei siuntiniai, bet aprašoma anuometė Rusija ir jos žmonės, jų gyvensena ir būdas ir, žinoma, kareivio tarnyba. Bendrai paėmus, laiškai leidžia gan tiksliai atsekti jutlandų kareivio kelią per tuometinę Rusiją, taip pat jo išgyvenimus ir mintis Pasauliniame kare.

Toliau pateikiama keletas Ivero Henningseno laiškų šeimai. Norint perskaityti laišką, spausti datą.

Marijampolė [Marijampol], 1915 m. balandžio 22 d.
Apie buvimą Marijampolėje bei apsilankymą katalikų bažnyčioje ir žydų sinagogoje.

Rakava [Rogoven] ,1915 m. liepos 19 d.
Laiške aprašoma išvyka iš Rakavos dvaro ir kaimo į Raseinius arba Rusini, kaip šį miestą vadina pats Iveras Henningsenas.