TIKSLAI

- Išsaugoti ir pristatyti visuomenei Ivero Henningseno laiškus, piešinius bei fotonuotraukas.
Ivero Henningseno laiškai, piešiniai ir nuotraukos – tai retas kareivio išgyvenimų Rytų fronte aprašymas dviem aspektais - vaizdais ir kalba. Visa tai verta tinkamai išsaugoti archyvuose, bet sykiu padaryti prieinama platesniam besidominčiųjų ratui kaip ekspozicijų, paskaitų, mokymo medžiagą, o tolimesnėje perspektyvoje išleisti biografine knyga.

- Pasinaudoti Ivero Henningseno laiškais kaip atskaita kelionėje.
Laiškuose ir piešiniuose taip tiksliai nurodomi vietovardžiai, kad jais galima remtis keliaujant vežimu per šiaurryčių Lenkiją bei visą Lietuvą ir tokiu būdu artimiau pažinti tas šalis bei vietoves, kur Iveras Henningsenas dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare Rytų fronte.

- Keliaujant patirti praeities ir nūdienos Rytų Europą.
Ekspedicija nebus vien karinė istorinė kelionė mūšių vietomis, tai kelionė į kitas kultūras, tai - pasimatymas su laiškuose minimomis vietovėmis, neretai esančiomis toli nuo pagrindinių kelių – bet taip pat susitikimas su dviejų naujųjų ES narių kraštais bei žmonėmis. Toks susitikimas su žmonėmis – svarbi kelionės dalis.

- Perteikti kelionės po senąją ir naująją Europą įspūdžius.
Po chaotiško šimtmečio naujasis šimtmetis šviečiasi kaip bendradarbiavimo amžius, ir Rytų Europa čia ne paskutinėje vietoje. Mes norime perteikti tuos ypatumus, kurie mus daro skirtingais, bet taip pat ir panašumus, kurie mus sieja. Mūsų istorija ir mūsų kultūra - tai mūsų gero bendradarbiavimo pagrindas.

Kelionė vežimu senelio pėdomis – tai gera galimybė išgyventi ir patyrinėti tuos šalių ypatumus. Kelionės įspūdžius mes fiksuosime vaizdo kamera ir grįžę namo viską perteiksime paskaitomis, straipsniais, mokymo medžiaga bei ekspozicijomis su nuotraukomis ir piešiniais.