top


Danas iš Pietų Jutlandijos Iveras Henningsenas dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Iveras Henningsenas buvo medicinos tarnybos kareiviu Rytų fronte, iš kur jis savo šeimai į Haderslevo miestelį atsiuntė šimtus laiškų, piešinių bei keletą fotonuotraukų.

Jais vedinas Ivero Henningseno anūkas Kajus Henningsenas užsimojo sekti senelio pėdomis, kad atgaivintų senelio patirtus karo išgyvenimus, jo matytus kraštus bei tautas.

Tai bus kelionė į praeitį, tačiau sykiu – į ne itin pažįstamą naujosios Europos kampelį.

Šiame interneto tinklalapyje pristatoma užsibrėžtoji ekspedicija ir ta medžiaga, kuria ji remiasi, t. y., laiškai bei piešiniai, taip pat informacija apie karo veiksmus šiauriniame Rytų fronto ruože, ekspedicijos maršruto žemėlapis, o vėliau bus pateikiama ir daugiau informacijos.

verte Andrius Stasaitis