PIEŠINIAI

Ivero Henningseno pasakojimai iš Rytų fronto ypač įdomūs tuo, jog kartu su laiškais savo šeimai jis siuntė ir piešinius. Tokiu būdu galima dviem aspektais susidaryti vaizdą to, kas jį domino svetur.

Iveras Henningsenas buvo dažytojas, būtent vežimų dažytojas, o ne dailininkas, todėl jo piešiniai labai skirtingi. Piešiant kraštovaizdį ir namus, jam rūpėjo išlaikyti perspektyvą; tačiau juose itin gausu detalių, turėjusių padėti namiškiams įsivaizduoti, kaip atrodo svečios šalys. Kitoniški yra žmonių bei gyvulių piešiniai, čia jis perteikdavo visai kitokį įspūdį; raiškumu ypač pasižymi pabėgėlių, žydų, vaikų ir kareivių portretai, bylojantys mums bemaž po devyniasdešimties metų nuo jų sukūrimo.

Toliau pateikiame Ivero Henningseno piešinių; norint pamatyti išdidintą vaizdą, spausti piešinėlį.

Iš karo lauko ligoninės. Kapas.
Žuvęs. Rusų pabėgėlė.
Karo medicinos tarnybos vežimas. Rusų mergaitė.
Rusų pabėgėliai. Du draugai.