EKSPOZICIJA

Siekdami perteikti Ivero Henningseno išgyvenimus Rytų fronte, mes sudarėme ekspoziciją iš padidintų jo piešinių reprodukcijų bei laiškų ištraukų, o kad iš piešinių ir laiškų patirtas įspūdis būtų kuo realesnis, kartu eksponuojame įvairių originalių daiktų, sukonstravome medicinos tarnybos palapinę, valstiečio trobą ir fronto linijos fragmentą.

Ekspozicija buvo atidaryta 2004 m. sausio 26 d. Middelfarto muziejuje ir veikė iki 2004 m. vasario 18 d. Dabar ekspozicija perkelta į Søneborgo rūmų muziejų, kur ją galima pamatyti nuo 2004 m. kovo 7d. iki rugsėjo.

Norint peržvelgti ekspoziciją, spausti čia:

Middelfarto muziejus, 2004 m. sausio 26 d. - 2004 m. vasario 18 d.

Søneborgo rūmų muziejus, nuo 2004 m. kovo 7 d. iki 2004 m. rugsėjo.