EKSPOZICIJA MIDDELFARTO MUZIEJUJE

Siekdami perteikti Ivero Henningseno išgyvenimus Rytų fronte, mes sudarėme ekspoziciją iš padidintų jo piešinių reprodukcijų bei laiškų ištraukų, o kad iš piešinių ir laiškų patirtas įspūdis būtų kuo realesnis, kartu eksponuojame įvairių originalių daiktų, sukonstravome medicinos tarnybos palapinę, valstiečio trobą ir fronto linijos fragmentą. Apžvalga parašyta ekspozicijai dar tebeveikiant (2004 01 26 – 2004 02 18), todėl pasakojama esamuoju laiku.

Įėjimas į
ekspoziciją
“Karo salė”
Valstiečio troba
Vežimas su
sužeistaisiais

Ties įėjimu į ekspoziciją stovi žmogaus ūgio Iveras Henningsenas su uniforma. Toliau patenkama į pirmąją ekspozicijos salę, “karo salę”, kur žemėlapiais, nuotraukomis ir videofilmu supažindinama su 1915 metų įvykiais šiauriniame Rytų fronto ruože, o stikliniame stende galima pamatyti to laikmečio ginklų. Kitoje salėje stovi vežimas su sužeistais kareiviais, laukiančiais, kada bus priimti į karo lauko ligoninę, įrengtą palapinėje už vežimo.


Karo lauko ligoninės palapinėje eksponuojami įvairūs daiktai, naudoti sužeistiesiems gydyti: amputavimo įrankių komplektas, tvarsliavos paketai ir pan. Išėjus iš palapinės, atsiveria fronto panorama, kur matyti fronto linija, apraizgyta spygliuota viela; čia rodomos Ivero Henningseno piešinių skaidrės. Kitoje salėje Ivero Henningseno piešiniai mus supažindina su Rytų Europos gyventojais: valstiečiais, pabėgėliais ir žydais.


“Iveras Henningsenas”
panoramos salėje
Įėjimas į valstiečio
trobą
Trobos interjeras
Ivero Henningseno
piešiniai


Susipažinus su vietiniais gyventojais, įžengiama į valstiečio trobą, kur ant šiaudais pakreiktos aslos tarp visokiausių apyvokos daiktų guli miegantys kareiviai. Iš čia įeinama į nedidelį aptvarą, kur kareiviai palikdavo uniformas, kad iš jų būtų išnaikintos blusos. Paskutinioji ekspozicijos salė skirta pačiam Iverui Henningsenui; čia yra daug piešinių, be kita ko, jo bendražygių, pabėgėlių, žydų ir vaikų. Čia eksponuojami ir Ivero Henningseno kariniai dokumentai bei įvairūs daiktai, kuriuos jis parsigabeno namo iš fronto.

Ekspozicija nebūtų buvusi įmanoma be kai kurių asmenų ir įstaigų geranoriškumo. Visiems širdingai dėkojame už paramą ir pagalbą, suteiktą rengiant ekspoziciją. Finansiškai mus parėmė:
Middelfarto Taupomasis bankas
Middelfarto vaistinė
Middelfarto savivaldybės Kultūros komitetas
Grethe ir Helge Hansenai iš Hjøringo

Vaizdines priemones bei medžiagas suteikė arba paskolino :
Esbjergo muziejus
Fredericijos muziejus
Middelfarto muziejus
Søneborgo rūmų muziejus
Šlezvigo krašto vežimų kolekcija (Haderslevas)
Ole Ophug (Middelfartas)
Rasch antikvariatas (Christiansfeldas)
Fredericijos įgula
Gelbėjimo tarnybos valdyba (Middelfartas)
Skrillinge mokykla
Thomas Quist Christiansen
Leidykla“Myren”