Dnia 15go lipca 2006 roku rozpocznie się podróż „Śladami Dziadka”- historyczna wyprawa ze Strib (Dania).

Kaj Henningsen, Bo Nørregård, Ole Østergaard, Bjarne Kingo, Anders Nørregård, Alex Almbjerg oraz Karl Jensen w ciągu następnych 4 tygodni będą przemierzać trasę, którą w 1915 roku wędrował Iver Henningsen.

Iver Henningsen w wieku 41 lat został wcielony do armii jako Corporalschaftsführer w kompanii sanitarnej na Wschodnim Froncie, w ówczesnej Polsce i na Litwie.

W poczcie żołnierskiej, obejmującej okres od 1-go stycznia do 1-go grudnia 1915 roku opisywał on swoją pracę jako sanitariusza podczas działań zbrojnych. Ponadto w listach tych, opisuje autor codzienne życie zwykłych mieszkańców Polski i Litwy. Szczególną uwagę poświęca Iver Henningsen spotkaniom z innymi duńskimi żołnierzami.

W 1999 roku wnuk Iver Henningsena, Kaj znajduje ponad 100 bardzo dobrze zachowanych rysunków, wykonanych ręką jego dziadka, które opisują ówczesną rzeczywistość w wyjątkowo unikalny sposób. Fotografie, rysunki oraz listy ukazują przeżycia duńskiego sanitariusza podczas I Wojny Światowej.

W 1997 roku Kaj Henningsen, wraz z grupą zainteresowanych osób rozpoczął pracę nad pozostawionym przez Dziadka materiałem historycznym. W 2000 roku powstał związek „Śladami Dziadka”. Grupa ta ma za zadanie zabezpieczenie oraz udostępnienieszerszemu gronu już zebranych materiałów, a także zdobycie jak największej liczby nowych Wiadomości o miejscach, miastach, w których przebywał Iver Henningsen.

Aktualny projekt grupy „Śladami Dziadka” ma na celu uzupełnienie jak największej ilości luk w historii I WŚ. Rezultaty ich działań mają w przyszłości posłużyć do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Jakie stosunki panują obecnie w Polsce i na Litwie?
Co zmieniło się po Zimnej Wojnie?
Jak wyglądają Polska I Litwa obecnie?
W jakich warunkach żyją ich mieszkańcy?
Jakie są ich nadzieje związane z przyszłością?
Czego nauczyła ich historia?
Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy wyprawy.

Dzięki dokładnym opisom Iver Henningsenaistnieje możliwość dostania się do miejsc, które są niedostępne dla prasy i świata zewnętrznego.

Zaplanowana podróż ma znaczenie nie tylko historyczne, jest również spotkaniem mieszkańcami nowych państw Unii.
Niektóre odcinki drogi, uczestnicy pokonają wozem konnym.
Ekspedycja będzie ze sobą przewozić mobilną wystawę, zawierającą listy, rysunki oraz filmy.
Grupa ma za zadanie zebranie jak największej ilości informacji, służących do nauki historii, dlatego też cała podróż zostanie zarejestrowana na fotografiach i filmach wideo.

Podróż będzie można śledzić na stronie: www.farfarsfodspor.dk

Wyprawa została zaplanowana przy współpracy z duńskim biura podróży
" Jolas rajser" - Jolanta Hansen, www.Jolasrajser.dk


W celu uzyskania informacji, prosimy o kontakt:
www.farfarsfodspor.dk
Kaj Henningsen: +45 26 81 18 97 - mail: Kaj.Henningsen@post.tele.dk
Karl Jensen: +45 60 91 58 95 - mail: menageri@mail.dk
Member of European Documentary Network - www.edn.dk

ŚLADAMI DZIADKA - Z Iver Henningsenem na wschodnim froncie

Pomysł powstal w 1965 roku, kiedy to ja - Kaj Henningsen, w piwnicy u mojej babci znalazłem paczkę z 150 listami od mojego dziadka, malarza Iver Henningsena. Listy byly ładnie zapakowane i przygotowane do wyrzucenia. Pomoc domowa mojej babci przygotowała je do zniszczenia.

Listy okazały się być zapiskami wojennymi dotyczącymi okresu od 1 stycznia do 1 grudnia 1915 roku, kiedy to Południowyjutlandczyk ( zobacz link: Południowyjutlandczyk) Iver Henningsen, w wieku 41 lat został powołany do wojska jako Landsturmmann i Corporalschaftsfuhrer w Kompanii Sanitarnej w północnej części Frontu Wschodniego w ówczesnej Polsce i na Litwie.

Listy opisują pracę sanitariusza, jego codzienne zajęcia oraz bardzo obrazowo i z detalami życie cywilne polskich i litewskich chłopów, a szczególnie spotkania z ogromną ilością zachodnich Jutlandczyków.

W 1966 roku listy zostały wykorzystane do opracowań historycznych na Nr. Nissum Seminarium.
Z pedagogicznej perspektywy, opisy ze wschodniego frontu Iver Henningsena umożliwiły zrozumienie strategii niemieckiego sztabu. Dzisiaj możemy powiedziec: z małej historii przygód jednego żołnierza do dużej historii, opisującej całe zajście. W czasie mojej długoletniej współpracy z Litewskim Ministerstwem Szkolnictwa, mogłem odnaleźć niektóre miejsca, gdzie Iver Henningsen przebywał w czasie I Wojny Światowej.

Kiedy w 1999 roku, przez przypadek dotarłem do około 100 bardzo dobrze zachowanych rysunków wykonanych ręka Iver Henningsena, znalazłem sie nagle przed bardzo rzadkim materiałem ukazującym I Wojnę Światową w zupelnie nowym świetle - w słowach i obrazach.
Razem z kręgiem zainteresowanych przyjaciół zalożyłem w 2000 roku związek o nazwie ”Śladami dziadka”, ktorego celem jest udostępnienie i umożliwienie wykorzystania materiałów, między innymi do podróży śladami Iver Henningsena.
Podróż ta ma być nie tylko podróżą przez historię, ale rownież podróżą przez nowe kraje Unii i spotkaniem z ludźmi zamieszkującymi te państwa ( zobacz: www. Farfarsfodspor.dk).

Listy, rysunki oraz fotografie Iver Henningsena ukazują rzadki dualistyczny obraz przeżyć żołnierza na froncie wschodnim w 1915 roku.

Rezultat dotychczasowej pracy
Listy oraz rysunki Iver Henningsena zostały odtworzone na nowo i sfotografowane. Materiały poddano obróbce cyfrowej i w tej formie będą wykorzystane do książki o Iver Henningsenie na Froncie Wschodnim podczas I Wojny Światowej. Książka jest w trakcie opracowywania.

Związek ma własną stronę internetową, ktora poza informacjami zawiera również niektore listy oraz rysunki Iver Henningsena. ( zobacz: www. Farfarsfodspor.dk)

W 2004 roku Związek urządził wystawę o Iver Henningsenie w Middelfart Museum, która została pokazana również w Sønderborg Slot, gdzie zastapiła wystawę dotyczącą I Wojny Światowej przez okres ponad półroczny ( zobacz: farfarsfodspor.dk, zobacz również załącznik z Middelfart Museum oraz Museum w Sønderborg Slot).

Związek od 2003 roku prowadzi pogadanki historyczne podczas lokalnych uroczystości, spotkań kościelnych, w szkołach oraz innych instytucjach.

W 2005 roku Związek opracował i zainstalował naukowy webportal: ”Ci Poludniowijutlandczycy- wojenni weterani z I Wojny Światowej”. Webportal jest zarejestrowany pod nazwą: www.emu.dk i wykorzystywany do nauki historii w gimnazjach i szkołach wyższych.

Od 2002 roku członkowie Związku podjęli wiele naukowych podróży prowadzących przez wschodnią Polske oraz całą Litwę. Nawiązali tutaj wiele kontaktów z muzeami, instytucjami i ludźmi, aby przygotować tę ”właściwą podróż”.


2006 - Akualizacja projektu
Glównym celem naszego przedsięwzięcia było odtworzenie i przejście całej trasy śladami dziadka Iver Henningsena.
Podróż lub raczej ekspedycja dla członków Związku oraz innych zainteresowanych, zaplanowana jest na okres od 1 lipca 2006 do około połowy sierpnia 2006

Podczas pracy nad projektem nie powstały nowe cele, ale zainteresowania zostały rozszerzone m.in. do dwóch webportali, nowych tematów do odczytów, opracowania historycznych materiałów do nauki historii, geografii oraz nauki o społeczeństwie dla uczniów starszych klas szkól podstawowych, szkół średnich oraz całego społeczeństwa. Mamy możliwość stworzenia filmów dokumentalnych do nauki historii.

Na dzień dzisiejszy nie ma zbyt dużo dokumentów o wydarzeniach na froncie wschodnim podczas I Wojny Światowej, dlatego też Związek nasz stwarza nowe możliwości wykorzystując materiały zawarte w listach Iver Henningsena, Jego przeżycia jako uczestnika oraz generalnie informacje o I Wojnie do nauki historii.
Jakie były stosunki polsko- litewskie podczas I Wojny Światowej oraz co się wydarzyło po zakończeniu “Zimnej Wojny”? Jak wygląda życie na tych ziemiach, jakie warunki mają ludzie tam mieszkający, jakie historyczne wyobrażenia mają dzisiaj i jakie zapatrywania na przyszłość mają mieszkańcy tego regionu?
Można napotkać na ciekawe opowiadania idąc śladami dziadka przez miasteczka i wsie, do których prasa i nauka nie docierają zbyt często.

Odtworzenie podróży
Chcemy spróbować możliwie jak najwierniej odtworzyć większość wędrówki wozem konnym, po to by mieć możliwość jak najbliższego kontaktu z miejscową ludnością. Jednocześnie jesteśmy zmuszeni do posiadania miejsca na przechowywanie i transportowanie naszej wystawy: filmów i innych materiałów, dlatego mamy nadzieję na wypożyczenie dużego wozu kempingowego.

Uczestnicy
W wyprawie uczestniczyć będą: Kaj Henningsen oraz operator filmowy, który jest konieczny żeby jak najlepiej udokumentować naszą wyprawę. Inni zainteresowani mogą również dołączyć. Najchętniej wszyscy członkowie Związku wyruszyliby, ale plany rodzinne, praca zawodowa oraz ekonomia nie zawsze na to pozwalają.

Wyniki podróży
- Leżą przed nami; zdjęcia oraz ich opisy uzupełniające opowieść Iver Henningsena, odtworzone i przerobione cyfrowo listy, rysunki oraz fotografie.
- Zdjęcia, filmy, pamiątki ich opisy doskonale dopełniają obrazu na webportalu: “Południowijutlandczycy - żolnierze w I Wojnie Światowej” oraz daje unikalny obraz tamtych czasów.

Materialy naukowe
-Wideofilm ukazujący południowo-jutlandzkiego żołnierza, jego przeżycia na frontcie wschodnim w 1915 roku (widziane w 2006 roku), w wędrówce jego śladami, podróży przez nieznany i obcy kraj.
-Chcemy sfotografować miejsca, gdzie odbywały się walki. Te zdjęcia pokazują lasy Augustowa, panoramę rzeki Bobrzy, miasto Mariampol z jego dzisiejszą historią, okolice rzeki Dubisy, graniczne miasto Zegary (wcześniejsza nazwa Aleksandrowo).
-Filmy dokumentalne ze spotkań z tamtejszą ludnością.
-Mamy w planie opisanie polsko-litewskich losów ( znamy już kilka ciekawych historii)

Rozpowszechnienie
- Wiemy ze spotkań w Muzeum Powozów w Anycsai, Muzeum w Zarasai, w lokalnym archiwum w Mariampolu oraz wielu innych, że mamy możliwość przedstawić naszą historię.
- Mamy kontakty z wieloma osobami zarówno w Polsce jak i na Litwie, które są zainteresowane projektem.
- Chcemy również nawiązać kontakty z duńskimi przedstawicielami zarówno po to by zdobyć sponsorów dla naszego projektu, jak i w celu przedstawienia jak największemu gronu naszych rezultatów.
- Chcemy stworzyć sieć dla zainteresowanych w Internecie, a szczególnie pragniemy dotrzeć do Południowych Jutlandczyków.
- Odczyty: chcemy opracować i zaaranżować spotkania-odczyty pokazujące przeżycia z naszej podróży oraz wzbogacić je filmami wideo.

Przewodniczacy
Zwiazku” sladami dziadka”
Kaj Henningsen

Link do: Południowyjutlandczyk

Południowyjutlandczyk - osoba pochodząca z południowej Danii, Półwyspu Jutlandzkiego.
Południowa Jutlandia leży na Półwyspie Jutlandzkim między Królewską Rzeka( Kongeaaen) na północy, a rzeką Eider( niem.) na południu.
Południowa Jutlandia jest odpowiednikiem “państewka” Szlezwig. Przez setki lat “państewko” Szlezwig oraz Holsztajn należało do Korony Duńskiej, ale nie było pod jego władaniem. Przez caly ten czas Duńczycy próbowali rozdzielić w/w państewka, podczas gdy Niemcy próbowali je utrzymać razem.
Państwo Szlezwig po przegranej bitwie w 1864 roku zostało wcielone do Prus, jego południowa część dopiero w wyniku powszechnego głosowania ludności, po przegranej I Wojnie Światowej została wcielona do Danii.
Od 1920 roku Południowojutlandzkie ziemie oficjalnie nazwane Południowa Jutlandią należą do Danii. ( zob. Wolna Encyklopedia).