TEGNINGERNE.

Det som gør Iver Henningsens beretning fra den nordlige Østfront særlig spændende, er de tegninger, som han sendte hjem til familien. På den måde får man et dobbelt indblik i hvad, der interesserede og optog ham i det fremmede.

Iver Henningsen var maler, men vognmaler og ikke billedkunstner. Hans tegninger er derfor meget forskellige i udførelsen. Når han tegnede landskaber og huse, kneb det noget med at få hold på perspektivet. Men de er præget af en utrolig detalje rigdom og skulle vise dem derhjemme, hvordan de fremmede lande så ud. Anderledes med tegningerne af mennesker og dyr, her lagde han en helt anden indlevelse for dagen. Specielt i portrætterne af flygtninge, jøder, børn og soldater fornemmer man en interesse og udstråling, som taler til os over de knap 90 år, der er gået siden de blev skabt

Herunder findes en række eksempler på Iver Henningsens tegninger. Klik på billederne for en større udgave.


Fra et feltlazaret.. En grav.
En falden. Russisk flygtning.
Sanitetsvogn. En lille russisk pige.
Russiske flygtninge. To kammerater.